ایجاد اشتغال صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی برای ۲ هزار و ۱۰۴ نفر

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: این صندوق طی سال ۱۴۰۱ با پرداخت تسهیلات توانست برای ۲ هزار و ۱۰۴ نفر در این استان اشتغال ایجاد کند.

امین خوش قامت افزود: سال گذشته بیش از چهار هزار و ۴۲۱ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال اعتبار به صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی تخصیص یافت که از این میزان تا کنون بیش از سه هزار و ۴۰۵ میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال تسهیلات بابت ۲ هزار و ۱۷۱ فقره پرونده پرداخت شده است.

وی ادامه داد: از این میزان تسهیلات پرداختی مبلغ ۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال مربوط به ۶۸۴ فقره پرونده تسهیلات در حوزه قراردادهای عاملیت تبصره ۱۸سال ۱۴۰۰ بوده است که سبب ایجاد اشتغال برای ۸۳۴ نفر شده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: همچنین امسال در حوزه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری از محل منابع مشترک با صندوق توسعه ملی برای ۶۳ فقره پرونده مبلغ ۲۰۵ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال پرداخت شده است که سبب ایجاد اشتغال برای ۷۱ نفر شده است.

خوش قامت افزود: سایر تسهیلات اشتغال پرداخت شده از محل منابع وجوه مردمی نیز مبلغی بیش از ۱۱۲ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال برای ۳۵۰ فقره پرونده بوده است که از این طریق برای ۳۲۱ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی ادامه داد: همچنین امسال در حوزه سایر تفاهمنامه ها با بنیاد برکت، بنیاد علوی، مدارس غیرانتفاعی، سازمان زندان ها و سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از ۶۸۰ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال برای ۶۱۵ فقره پرونده بوده است که سبب ایجاد اشتغال برای ۵۳۲ نفر شده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی گفت: طی این مدت در این صندوق برای تسهیلات سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) برای ۲۹۶ فقره پرونده مبلغ ۱۹۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال پرداخت شده که سبب اشتغال ۳۴۶ نفر شده است و در بخش تسهیلات ضروری، برای ۱۶۳ فقره پرونده مبلغ ۳۱ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال پرداخت شده است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.