لزوم دیوارسازی سواحل رودخانه کارون

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز گفت: دیوارسازی ساحلی یکی از اولویت‌های اهواز است و باید تکمیل شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز گفت: در صورت اجرای کار باززنده‌سازی رودخانه کارون بدون دیوارسازی ساحلی، با هر سیلاب ابنیه‌های ایجاد شده زیر آب می‌روند و در این خصوص باید با همکاری سازمان آب و برق، کار مشترکی انجام شود.

عادل شیشه‌گری می گوید: قرار است کار خوبی در خصوص باززنده‌سازی کارون انجام شود، اما این کار نیازمند پیش زمینه و پیش نیاز است. بخش زیادی از محدوده‌ای که در سواحل رودخانه کارون شامل پروژه باززنده‌سازی می‌شود هنوز دیوارسازی نشده است و اگر این دیوار‌ها ایجاد نشود در صورت وقوع سیلاب، در مناطقی مانند پارک مالیات آبگرفتگی رخ می‌دهد.

به گفته او در صورت اجرای کار باززنده‌سازی رودخانه کارون بدون دیوارسازی ساحلی، با هر سیلاب ابنیه‌های ایجاد شده زیر آب می‌روند و در این خصوص باید با همکاری سازمان آب و برق، کار مشترکی انجام شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز گفت: در ساحل‌های شرقی و غربی عرصه‌هایی برای ساخت پارک در نظر گرفته شده است. باید توجه شود همان گونه که در شمال رودخانه بخشی به عنوان پل طبیعت آماده شده است، نیازمند پل طبیعت زیبا در جنوب رودخانه کارون نیز در محدوده شهری هستیم و باید چنین پلی طراحی شود. 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار