رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام خبر داد

لزوم رعایت قوانین و مقررات ترافیکی برای عابرین پیاده

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام بر لزوم رعایت برخی قوانین و مقررات ترافیکی برای عابرین پیاده تاکید کرد.

سرهنگ علی احمد شاوردی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام اظهار داشت: شهروندان می‌بایست توجه داشته باشند رعایت قوانین و مقررات ترافیکی برای عابرین پیاده الزامی است. 
وی بیان کرد: برابر ماده ۲۱۵ آئین نامه راهنمایی و رانندگی عابرین پیاده موظف هستند در هنگام تردد در معابر نکات ذیل را رعایت نمایند.

۱-در محل‌هایی که پیاده‌رو وجود دارد از سطح سواره‌رو استفاده ننمایند.

۲-در محل‌هایی که پیاده رو و جود ندارد یا به هر دلیلی قابل تردد نیست از منتهی الیه سمت چپ سواره حرکت کنند.

۳-برای عبور از عرض معابر از گذرگاه‌های پیاده، یا پل‌های هوایی مجاز عبور نمایند.

۴-از دویدن و پریدن و ورود ناگهانی به سطح معابر خودداری نمایند.

۵-از حصار بزرگراه‌ها عبور ننمایند.

۶-در تقاطع‌ها هنگامی که چراغ راهنمایی عابرین قرمز است از تقاطع عبور نکنند.

۷-از موانع و خط‌کشی‌های خطوط ویژه عبور نکنند.

۸-در بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی از خارج از گذر‌گاه‌های تعیین شده عبور نکنند.

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.