۷۰ درصد وسعت اراضی ملی در خراسان رضوی مستعد فعالیت‌های آبخیزداری

۷۰ درصد وسعت اراضی ملی در گستره خراسان رضوی مستعد فعالیت‌های آبخیزداری است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزاری خراسان رضوی گفت: در شرایطی که خراسان رضوی با تنش آبی مواجهه است وکمبود بارندگی‌ها نیز مزید بر علت شده است. اجرای طرح‌های آبخیزداری در دو بخش مکانیکی (بند خاکی، بند سنگ ملاتی، چکدم، تور گابیونی، ترانس بندی و بانکت بندی) و بیولوژیک (درختکاری، بذرپاشی) ضروری است.

محمود پور اکبر با اشاره به اجرای طرح‌های آبخیزداری در قدیم الایام که بوسیله نیاکان ما، بصورت سنگ چین در مقاطع آبراهه‌ها برای جلوگیری از حمل و رسوبات  اجرا می‌شد گفت: اکنون همان سازه‌های فنی‌تر و با مصالح بهتری اجرا می‌شود و همواره می‌تواند در حفظ آب و خاک و ایجاد پوشش گیاهی نقش مثبت و سازنده ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه ۳۱ درصد وسعت استان دارای شدت سیل خیزی بحرانی و فوق بحرانی است گفت: هرفعالیتی در آبخیزداری باید براساس مطالعات انجام گرفته اجرا شود و تاکنون حوزه‌های آبخیز مطالعه شده در ۳۵۰ حوزه آبخیز در سطحی معادل ۲/۳ میلیون هکتار معادل ۴۰ درصد مناطق مستعد اجرای پروژه‌های آبخیزداری صورت گرفته است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی افزود: مساحت طرح‌های آبخیزداری اجرا شده و در دست اجرا‌ی عملیات ۱/۷ میلیون هکتار معادل ۳۰ درصد مناطق مستعد آبخیزداری بوده است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار