مردسالاری بهتر است یا زن سالاری؟!

زندگی در کنار یک همسر زورگو و خود برتربین به قدری سخت است که کام هردو نفر را زهر می‌کند.

با هزار امید و آرزو مانند هر دختر دیگری ازدواج کرد. از همان روز اول همسرش با بُکن نکن‌هایش آزارش می‌داد. از انتخاب لباس گرفته تا نحوه برخوردش با دیگران. اما عروس خانم سعی می‌کرد به فال نیک بگیرد و به پای دوست داشتن زیاد بگذارد. رفته رفته رفتار‌های مرد و زورگویی‌هایش بیشتر و بیشتر می‌شود. زن جوان اعتماد به نفسش را از دست می‌دهد. خودش را یک آدم دست و پا چلفتی تصور می‌کند که از پس هیچ کاری بر نمی‌آید. همسرش یکبار بدون تعارف به او گفت: در خانواده ما، حرف حرف مرده! ما مرد سالاریم. فقط باید بگویی چشم! با این حال باز هم صبوری می‌کند و به همسرش چشم می‌گوید. هرچه نباشد مرد است و احترامش واجب. 

تا اینکه به یک مهمانی دعوت می‌شوند. در آنجا برای کمک به میزبان به آشپزخانه می‌رود و در جمع زنانه خوش و بشی می‌کنند. سر سفره شام همسرش چنان اخمی به او می‌کند که «با یک من عسل هم نمی‌شود خوردش»! آن شب با هزار بدبختی و سرخ و سفید شدن‌های عروس در زیر چشم‌های خشمگین همسرش به پایان می‌رسد. در راه برگشت همسرش با توپ پر به او می‌گوید تو اصلا زن حرف گوش کنی نیستی و با رفتارت به من بی‌احترامی میکنی. زن هرچه فکر می‌کند متوجه نمی‌شود. با خودش می‌گوید: «من که حرفی نزدم، چرا به تریج قبای آقا برخورد؟ در آخر کاشف به عمل می‌آید که وقتی به آشپزخانه رفته و با خانم خانه حرف می‌زد، همسرش را ناراحت کرده است! همسرش یک جمله می‌گوید که حکم پُتک محکمی بر سر زنش است؛ از زن سبک خوشم نمی‌آید. دفعه آخرت بود که هرهر کرکر راه انداختی!» 

این یک داستان واقعی است که ممکن است برای خیلی از زوجین اتفاق بیفتد. شاید برای شما یا دوست و آشنایان‌تان هم اتفاق افتاده باشد؛ روایت مرد سالاری و زورگویی‌هایی که در هر موضوعی دست و پای زن را می‌بندد تا خلاف میل و علاقه آن‌ها برخورد نکنند. زندگی در کنار یک همسر زورگو و و خود برتر بین به قدری سخت است که زندگی را به کام هردو نفر تلخ که هیچ، زهر می‌کند. معمولا چنین افرادی به نظر همسرشان اهمیتی نمی‌دهند و تنها چیزی که برایشان مهم است، ریاست و قدرت طلبی است. تداوم این زندگی باعث به ستوه آمدن زن شده و حتی ممکن است در مواقعی زندگی مشترک را خراب کند. 

رهبر معظم انقلاب فرمود: «یک جا مرد کوتاه بیاید، یک جا زن کوتاه بیاید. تا بتوانید با یکدیگر زندگی کنید.»

زن سالاری خطرناک‌تر از مرد سالاری! 

البته زورگویی و عشق ریاست و قدرت طلبی تنها در مورد آقایان صدق نمی‌کند، در دنیای امروز شاید بیشتر از مرد سالاری، زن سالاری دیده می‌شود. زن‌هایی که بعد از ازدواج همه هم و غم‌شان این است که افسار مرد را در دست بگیرند و آن‌ها را به هرسویی که عشق‌شان می‌کشد، هدایت کنند بدون اینکه ارزش و احترامی برای مرد خانه قائل شوند و بدون توجه به آسیبی که به زندگی مشترک‌شان وارد می‌کنند. برخی از بانوان ناخواسته و تنها برای چشم و هم چشمی با دیگران احترام و اقتدار همسرشان را زیر سوال می‌برند، برخی هم از قصد. غافل از اینکه با این کار تیشه به ریشه زندگی‌شان می‌زنند. 

نه مرد سالاری و نه زن سالاری! / در زندگی مشترک سالار بودن چه جایگاهی دارد؟ 

رهبر معظم انقلاب با تاکید بر نهی زن سالاری و مرد سالاری، می‌فرماید: «این طور هم نیست که بگوییم همه جا خانم باید از آقا تبعیت کند؛ نخیر. چنین چیزی نه در اسلام داریم و نه در شرع. ارجال قوامون علی النساء معنایش این نیست که زن بایستی در همه امور تابع همسر باشد. نه! یا مثل برخی از این اروپا ندیده‌های بدتر از اروپا و مقلد اروپا، بگوییم که زن بایستی همه کاره باشد و مرد باید تابع باشد. نه این هم غلط است. بالاخره دو تا شریک و دو تا رفیق هستید. یک جا مرد کوتاه بیاید، یک جا زن کوتاه بیاید. یکی این‌جا از سلیقه و خواست خود بگذرد، دیگر در جای دیگر، تا بتوانید با یکدیگر زندگی کنید.» 

فرمایش رهبر معظم انقلاب به این معنا نیست که ولایت‌پذیری را زیر سوال ببریم. ولایت‌پذیری را باید در جایگاه خودش استفاده کرد. خیلی از جا‌ها مسئولیت زندگی و حتی مباحث مالی هم به عهده خانم است، پس وقتی مسئولیت به عهده خانم است تبعیت از خانم باید از طرف آقا اتفاق بیفتد. 

سجادکریمان مجد روانشناس و متخصص خانواده

دکتر «سجادکریمان مجد روانشناس و متخصص خانواده 

دکتر «سجادکریمان مجد»؛ روانشناس و متخصص خانواده می‌گوید: «ازدواج منجربه این می‌شود که در جریان زندگی‌مان با یک نفر به اشتراک برسیم. رفاقت مولفه‌ای است که می‌تواند این شراکت را جذاب و با دوام کند. در رفاقت سالار بودن و بزرگ‌تر بودن و برتر بودن جایگاهی ندارد. بنای ما در زندگی مشترک بر این است که رفیق هم باشیم. یعنی کنار هم و با هم خوش بگذرانیم. یعنی حواسمان به هم باشد که داریم چه کار می‌کنیم و کمک کنیم به هم و مراقب هم باشیم.

یعنی اجازه ندهیم کسی به رفیق‌مان آسیبی بزند. هوایش را داشته باشیم و اصطلاحا مرام و معرفت رفاقت را بلد باشیم. حالا در تعریف یک زندگی مشترک سالار بودن اصلا جایی دارد؟ یقینا نه. پس اگر قرار باشد یکی از این دو نفری که ازدواج می‌کنند یکی‌شان سالار و برتر باشد رفاقت شکل نخواهد گرفت.» 

اگر قرار باشد یکی از زوجین سالار بودن و برتری را در پیش بگیرد، رفاقتی شکل نخواهد گرفت

کریمان مجد؛ روانشناس و متخصص خانواده می‌گوید: «در زندگی مشترک یک سری مسئولیت‌ها وجود دارد که به عهده یک نفر است و او باید انجامش دهد. وقتی یکی از دو نفر یک مسئولیتی دارد، منطق انجام آن مسئولیت اقتضا می‌کند که بتواند در مورد آن مسئولیت حرف آخر را بزند. اینجا خیلی‌هایمان اشتباه می‌کنیم. در ادبیات زندگی مشترک خیلی از اوقات کلمه «تبعیت و ولایت‌پذیری» بیان می‌شود و آقایان انتظاراتی از خانم‌ها دارند که «تو باید ولایت‌پذیر باشی». علت این ولایت‌پذیری را گاهی اوقات خانم‌ها در ذیل عنوان مرد سالاری معنا می‌کنند و می‌گویند: مگر مرد سالاری است که از تو تبعیت کنم و ولایتت را بپذیرم؟ اینجا معمولا یک برداشت اشتباه می‌شود و سریع موضوع را به مرد سالاری ربط می‌دهند. 

این مشاور خانواده با ذکر این نکته که ولایت‌پذیری و تبعیت از همسر به هیچ وجه دلیلی بر مرد سالاری نیست، می‌گوید: «برخی از امور در زندگی مشترک بر دوش مرد است. این مسئولیت در بسیاری از موارد زندگی به تناسب موقعیت یک مرد در یک رابطه مشترک به دوش آقاست و، چون مسئولیت به دوش آقاست پس باید ولایتش را پذیرفت و از او تبعیت کرد. یعنی رابطه بین مسئولیت و ولایت‌پذیری رابطه مستقیمی است. حالا اگر این مسئولیت به دوش خانم باشد باید از او تبعیت کرد.»

با این تفاسیر در خیلی از امور چه در خانه چه در بیرون چه در فرزندداری که مسئولیت بر عهده خانم است، باید مرد از خانم تبعیت کند. با یک مثال ساده برایتان توضیح دهیم؛ «معمولا آشپزی و مسئولیت آشپزی بر عهده خانم خانه است. حالا قرار است یک مهمانی داشته باشید. آقا به خانمش اصرار می‌کند که حتما باید قرمه سبزی بپزی. اما خانم می‌گوید: نه من قیمه می‌پزم. آقا می‌گوید: من به عنوان مرد این خانه به تو می‌گویم باید این غذا بپزی و شما هم باید ولایت‌پذیر باشی و بگویی چشم. خانم می‌گوید من به دلایلی صلاح نمی‌دانم که برای این مهمانی قرمه سبزی بپزم، چون مسئولیت درست کردن این غذا با من است و وقتی مسئولیت با من است، پس باید از من تبعیت کنید.» 

در اموری که مسئولیت بر عهده خانم است، باید مرد از وی او تبعیت کند

کریمان مجد تاکید می‌کند: «مرد و زنی که ادعای مرد سالاری یا زن سالاری می‌کنند، متوجه معنای زندگی مشترک نشدند. اگر معنای زندگی مشترک را درک کرده باشند و بدانند برای چه هدفی در کنار هم قرار گرفتند و رفاقت کنند، دیگر گذاره‌ای به نام مرد سالاری و زن سالاری به ذهن‌شان خطور نمی‌کند.» 

تشکیل خانواده به دلیل ایجاد تفاهم، محبت و عشق میان زن و شوهر، بسیاری از نیاز‌های روحی انسان را در زندگی تأمین می‌کند. در سایه تأمین این نیاز‌ها انسان به آرامش روحی دست پیدا می‌کند. قرآن کریم دست‌یابی به چنین آرامشی را یکی از ثمرات ازدواج دانسته، می‌فرماید: «از نشانه‌های او این‌که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد، در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکّر می‌کنند.» این آرامش از این‌جا نشات می‌گیرد که این دو جنس مکمل یکدیگر و مایه شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگر هستند به‌طوری که هر یک بدون دیگری ناقص است. 

بیانات رهبر گرانقدرمان را درباره ازدواج و مسائل بین زوج‌های جوان از کتاب «مطلع عشق» انتخاب می‌کنیم و با نظرات کارشناسانه‌ی مشاوران خانواده و روانشناسان کاربلد در هم می‌آمیزیم تا آن را بیشتر شکافته باشیم و بیشتر به عمل نزدیک کنیم. قرارمان در صفحه زندگی.

منبع: فارس

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
javad Amini
۱۳:۱۰ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲
مطمئن نیستم ولی احتمالا مرد سالاری چون حیات بشر را حفظ کرده تاکنون و تمدن ایجاد کرده.
Iran (Islamic Republic of)
نریمان
۱۴:۱۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
زندگی فقط مرد سالاری، البته زن جایگاه تقدس گونه ای دارد که باید مرد قدر دان ان جایگاه محترم زن باشد و در مرحله مهمتر خود زن باید قدر دان شخصیت و وقار و جایگاه خودش چه در سطح خانواده و چه در سطح کلان جامعه باشد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
زن ومرد اگر تفاهم ودرک متقابل داشته باشند خیلی خوبه نه مرد سالاری خوبه ونه زن سالاری خوبه منطق خوبه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
بهترین راه مجردیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
هیچکدام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
بهترین راه و کار
تفاهم بین زن و شوهر هست
من اززندگی خودم خیلی راضی هستم و همیشه با همسرم مشورت میکنم و بعد تصمیم میگیرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
با کدام بیعت کنیم با زن سالاری یا با مرد سالاری البته الان قدرت دست خانمها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
معلومه که زن سالاری مد شده که زنان اینطور بی حجاب شدند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
یک تجربه مهم که دقیقاً ریشه دوبار ازدواج ناموفق یکی از دوستان شد، زن محوری در خانواده بود. یعنی مدیریت با مادر عروس بود و با تصمیمات اشتباه هر دو بار مسیر رو به جایی بردند که منجر به تصمیم اشتباه و نهایتاً جدایی شد. بپرهیزید از اینکه زن مدیریت خانواده رو داشته باشه. زن احساسی عمل میکنه و در ذهنش داستان سرایی میکنه، نقشه میکشه و مسیر رو به جایی میبره که میبینی چیز بزرگی رو فدای چیزهای کوچک کردید. یا اینکه بی ترمز و با اغراق فراوان جلو رفتید. تجربه شخصی خودم این بوده که متأسفانه در تعامل با زن ها مجبور میشید که دروغ بگید یا پنهان کاری کنید. چون واقع گرا نیستند. همین رفتار رو هم در قبال شما نشون میدند یعنی پنهان کاری و دوری از واقعیات.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
تفاهم بعلاوه مقداری مرد سالاری

چون نتیجه زن ساری متاسفانه شده بی حجابی ،بی عفتی و بی حیایی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
به نظر من اگر تازه عروس وتازه داماد با یکدیگر عهد ببندند زندگی تنها باید به کمک هم ادامه پیدا کندواین را یقین کنند دیگر هیچ مشکلی پیش نمی آید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
به توانایی هر یک از زوجین نگاه کردن و آوردن تلفیقی از آن در زندگی مشترک راه آینده شان را هموارتر میکند با استهلاک و خسارت کمتر
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۱۰:۱۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
برو فکر نان کن که خربزه آب است! چرا از نتایج آزمون آموزگاران ابتدایی چیزی اعلام نمی شود؟ یک سال قبل برای پسرم از دختر یک خانواده خواستگاری کردیم .بواسطه نداشتن شغل ثابت فرزندم هنوز که هنوز است جواب ما را خانواده ی دختر خانم نداده و به من فرهنگی بازنشسته دهن کجی می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
عرض ادب واحترام به شما فرهنگی بازنشسته
قبول کنید شغل ثابت برای خواستگار یعنی پسرها ومردها واقعا مهم هست شغل ثابت علاوه بر اینکه تکلیف درآمد و مقدار بودجه خانواده رو تا حدود زیادی تثبیت میکند برای مرد هم شخصیت و سلوک رفتاری ناشی از شغل ایجاد میکند و در کنارش تکلیف عروس خانم و خانواده اش در مورد کسب وکار تازه دامادشون روشن میکند در واقع نگرانی خانواده عروس و حتی خود آقا داماد رو روشن میکند.
البته شما مجبور نیستید 1سال منتظر جواب باشید بهرحال عمر انسان در حال گذر هست.
عزت شما مستدام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
برو یه جای دیگه خولستگاری کنید منت اونارو نکشید خودتونو کوچیک نکنید وگرنه مقصر خودتونید عقل دارید جای دیگه برید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
سلام سالار ما خداست ،ولی بهتر هست زن و مرد هر دوترس از خدا داشته باشند و با صداقت وشرافت با تقوا و احترام و صبر و وفادار ی و عقل و ادب و حیا و معرفت و قانع و شکر گذار باشند و زندگی شون رو به خوبی و ملایمت پیش ببرند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
هیچ کدوم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
تجربه سالاری از همه راهها بهتر است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
سوره یونس آيه ۱ حتما توجه کنید
محمد رضا شاه که آمد همه مسلمانان جهان خراب شدند و همه مردم کار بد ميکنند برای همین که همه مرد ها و زن ها سالاری شدند اگر محمد رضا شاه نمی‌آمد سالاری در کار نبود
مرگ بر محمد رضا شاه. و وقتی محمد رضا شاه آمد همه شروع به مسلمانی ناقص شده‌ایم ولی من آموزش میدهم حمله به من نکنید من از خودم حرف نمی گویم قرآن به من آموزش می‌دهد من باطل شد ولی از قرآن کریم این حرف ها را می‌گویم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
از حرف زدنت معلومه صهیونی،انگلیسی چیزی هستی،برای اختلاف نوشته تو با گوگل ترنزلیت از آب در آوردی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
بنده خدا و یکسان سالاری بهترین گزینه است ما همه بندگان خداییم و مسئول اعمالمان در مقابل پروردگار چه زن چه مرد با فرص بر اینکه حتی فکر کنیم چه کسی درست میگوید و بهتر میداند و قدرت بیشتری دارد و هیچکس حق آزار و سلطه بر دیگری را ندارد این امر در همه جوامع صادق است حتی در حکمرانی کشور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
دوپادشاه دریک اقلیم نگنجد یکسان سالاری یعنی دوپادشاه دریک اقلیم
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۰۰ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
به هم انصاف داشته باشیم همه ی خوبی ها را به حساب خود نگذاریم همه ی ناصواب ها را به گردن دیگری نگذاریم به فرزند از محسنات همسرمان صحبت کنیم چه مرد وچه زن اگر کاری درخانه نتیجه داد حتی اگر همه از کار خودمان بود در میان فرزندان به حساب همسر بگذاریم تشکر از همدیگر درمقابل فرزندان در برابر انجام کارها بحثی پیش آمد فرزند را دخالت ندهیم و موضوع بحث را هدف قرار دهیم و همسر را هدف و مقصر ندانیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
مرد هم مردای قدیم.پدربزرگ من 4تازن گرفت.هر4زن هم تو یه خونه زندگی میکردند هیچ کس هم بی احترامی نمی‌کرد.الان طوری شده مرد از ترس خانمش سالی یکبار هم سر به پدر و مادرش نمیزنه.نتیجه اینکه امروز زن سالاری خیلی زیاد شده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
وقتی قانون همه جوره دست مرد را بسته و قیمت سکه را ببین اونوقت میفهمی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
برادر زن من یه زن ذلیلیه که حد نداره
زنم میگه داداشم باید از شوهرش اجازه بگیره تا مثلا بیاد مهمانی
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
حامد
۱۳:۲۲ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
فعلا که زن سالاری جای مرد سالاری رو گرفته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
مردسالاری بهتر است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
نه زن سالاری و نه مرد سالاری هرکدام وظیفه خود را انجام دهد البته مرد باید جهیزبه داشته باشد تا بعضی خانم ها خود سرانه و خارج از شرع و...کاری انجام ندهد عفاف و حیا برای زن غیرت و شجاعت برای مرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
همدلی از هم زبانی بهتره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
هر جنسی صفات مخصوص به خودشو داره مثلا مرد به شجاعت و جنگندگی و زن به لطافت و زیبایی و نمیشه صفاتشون رو با هم عوض کرد چون خیلی زشت و چندش آور میشه
Iran (Islamic Republic of)
غفار
۱۳:۲۶ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
نمیشه باهم عوض کرد ولی میشه با هم جمع کرد
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
بهترین کار و بحای همه بیمه ها بیمه مهریه می باشد تا طلاق ها اتفاق و چشم ها باز و زن ها آدم شوند و کشور پیشرفت کند و همه به بهشت بروند و دروغ و دزدی و جاپلوسی و مردان اختلاس گر در جامعه جایی نخواهند داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
بیشتر زن ها ناسازگارند و عدم تمکین خاص و عام دارند، جنس خرابند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
هیچکدوم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
مررررررررررررررررررد سالاری بهترههههههههههههههههه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
مجردی از هردو بهتر است
Iran (Islamic Republic of)
غفار
۱۰:۱۴ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
2پادشادریک اقلیم نگنجد2شیردریک بیشه جای ندارد: "
مردبایدحرف اول وآخررودرزندگی بزنه
Iran (Islamic Republic of)
غفار
۱۴:۳۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
کف میکنی چه پیامی گذاشتم همه لایک کردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
زن سالاری بهتره چون مردا عقل ندارن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۰:۲۶ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
یکی از بدبختترین دوران تاریخ ایران دوره قاجار میباشد که به دست زنان قاجار چرخیده و پادشاهان آن زمان هیچکاره بودن ؛ نمونه بارز آن قتل امیرکبیر ایران است که به دستور و مشارکت یک زن بی عقل انجام شد
Iran (Islamic Republic of)
غفار
۱۰:۰۳ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
مردها باید اقتدار خود را مقابل زنان حفظ کنند
اقتدار یعنی مرد و مرد یعنی اقتدار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
مرد باید حرف اول و آخرو بزنه زن توان مدیریت زندگی رو نداره هرکسی را بهرکاری ساختن " واگذاری اداره زندگی به زن اشتباه بزرگیه "
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
پدرم چون به مادرم خیلی احترام میگذاشت همیشه میگفت // چشم ولی آخرش کار خودذش را میکرد
Iran (Islamic Republic of)
بی نشان
۰۰:۲۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
واقعا درست میگید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
به نظرم اعتدال بهتراست واین که مرد رو همسرش تعصب داشته باشد و غیرت
Iran (Islamic Republic of)
محمدجواد
۰۹:۵۱ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
کتاب (نه حرف من ، نه حرف تو ، حرف خدا ) کتاب خوبیه به دوستان توصیه میکنم بخونید . هم سلوک با همسران داره و هم فرزندان .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
این کتاب خیلی خوبه ولی بنده به همسرم که خودش و خانواده اش ادعای مذهبی بودن شدید دارند به صورت خواهش و مودبانه گفتم من خوندم تو هم بخون. لای کتاب رو باز نکرد ولی هر روز میرفت کتاب های سیاسی میخوند. اگه رسانه همه مردم هستید این کامنت ها رو نشر بدید تا شاید باعث تلنگر برای دیگران بشه.
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۰۹:۴۹ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
فقط همین را بهت بگم ..اگه زیاد بهش رو دادی دیگه نمیتونی زندگی کنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
من مردم ، والا چیزی که الان میبینم تمام اداره زندگی حرکت های مرد انجام میده همه زیر سر زنه ،مردسالاری دیگه نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
عقل سالاری و صداقت سالاری بهتره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
عقل سالاری خوبی ولی حرف آخر باید رییس خانواده یعنی مرد بزنه تا بی حجابی و بی عفتی باب نشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
سلام خاله ام و دایی ام . مادرم را آدم نمیداندو مادرم را دعوت نمیکند و اینکه یک شب مادرم را در حیاط خانه خواباند و اینکه آن دایی و آن نماینده مجلس شورای اسلامی ایران خیلی غلط کرده میگوید.مادرم را سالمندان بگذارم. و بعضی از مردم با جعل سند فرارمالیاتی میکنند.و اینکه دایی من معتاد است و دکتر کامران که دوستش است. دروغی گفته جانباز است.و اینکه من به وزارت اطلاعات گفتم که نماینده های مجلس شورای اسلامی به داد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نمیرسند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
چی میزنی داداش یا آبجی...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
خانواده شوهر من شدیدا زن سالاریه.. حرف حرفه مادر شوهر و خواهرای شوهرمه... بنابراین مردای خانوادشون یعنی شوهرای ما دستور گرفتن از زن رو یاد گرفتن و شدیدا وابسته به نظر و حکم زن خانه هستن و این به مزاج مادر و خواهر شوهر خوش نمیاد... غافل از این که خودشون این آش رو برای بچه خودشون پختن...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۵ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
عقل سالاری از جفتشون بهتره...
Iran (Islamic Republic of)
غفار
۱۳:۲۱ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
مردسالاری همون عقل سالاریه وعقل سالاری همون مردسالاریه . "
اگرغیرازاین باشه زندگی باسوء تدبیرمواجه میشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
به شرط اینکه طرفت عقل داشته باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
یک دلی بهتر است
تفاهم و کوتاه آمدن بهتر است
صبوری بهتر است
به حرف اطرافیان گوش ندادن بهتر است
مشورت با یکدیگر بهتر است
از زندگی اطرافیان درس گرفتن بهتر است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
آفرین