سهم ۱۲ درصدی خراسان‌ رضوی در تولید محصولات باغی کشور

سهم محصولات باغی از کل محصولات زراعی- باغی خراسان رضوی حدود ۴۶ درصد و سهم استان از سطح کل محصولات باغی کشور در حدود ۱۲درصد است.

 بر پایه آمار جهاد کشاورزی ۳۴۷هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۱۷۲هزار نفر معادل ۴۹/۷ درصد بهره‌بردار باغی هستند.

سطح زیر کشت محصولات باغی در استان ۳۳۰ هزار هکتار است که ۳۰۱ هزار هکتار معادل ۹۱درصد در بخش آبی و ۲۹هزار هکتار معادل ۹درصد در بخش دیم، محصول باغی به بازار استان و کشور ارائه می‌دهد.

سهم محصولات باغی از کل محصولات زراعی- باغی استان حدود ۴۶درصد و سهم استان از سطح کل محصولات باغی کشور در حدود ۱۲درصد است. میزان تولید محصولات باغی استان حدود ۹۶۶هزار تن معادل ۱۶درصد که معادل ۴/۶ درصد کشور است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.