انتشار نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب

نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، منتشر شد.

نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، منتشر شد.

پیش از این سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورخ ۹ خرداد از تقدیم نسخه نهایی این لایحه به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.

متن این لایحه به شرح زیر است:

احتراماً ضمن عرض تبریک ولادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) پیرو مذاکره حضوری به پیوست نسخه نهایی «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» تقدیم می‌گردد مستدعی است دستور فرمائید این نسخه جایگزین متن قبلی گردد.

مقدمه توجیهی

نظر به اهمیت رعایت هنجار‌های اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجار‌ها به جامعه وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجار‌ها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود:

لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)

ماده ۱، الف - مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجار‌های اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.

در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان ملاً عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت عدم توجه به تذکر و اصرار بر ادامه تخلف یا تکرار علاوه بر جریمه، فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ج-اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده در مرتبه بعد وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در صورت عدم رعایت منع تردد، هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر جریمه نقدی، مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می‌باشد. متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می‌باشند.

تبصره ۳- فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور جریمه سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب اخطار‌ها و تذکرات، صادره، مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد.

تبصره ۴- اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضائی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر یک ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می‌گردد جرایم پس از قطعیت رأی، وصول می‌شود.

تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده، جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می‌شود.

ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، مراتب از طریق واحد‌های نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده می‌شود، در صورت ادامه تخلف و اصرار بر آن یا تکرار مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه بعد به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش بینی شده محکوم می‌شود و حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح معرفی خواهد شد حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند-مصوب ۱۳۶۵- نمی‌باشد.

تبصره ۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت از تصدی در سمت‌های مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.

ماده ۳- چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها سینما‌ها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی صلاح تعطیل می‌شوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره- صاحبان، مدیران و متصدیان واحد‌های مذکور مکلفند به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتار‌های موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند چنانچه از انجام این اقدامات خودداری کرده و واحد‌های مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحد‌های مذکور نشود فراجا موظف است از طریق دستگاه‌های صادر کننده پروانه یا مجوز نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آن‌ها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضائی معرفی کند افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌گردند.

ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیر گذاری اجتماعی هستند مرتکب رفتار‌های موضوع این قانون شوند، علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی با حکم مرجع قضائی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود با حکم مرجع قضائی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان مرتکب رفتار‌های موضوع این قانون شوند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.

تبصره - ضابطان دادگستری چنانچه بر اساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند، موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضائی ارسال خواهند کرد.

ماده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی با پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می‌دهد، چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد، در مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هر گونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می‌کند و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضائی معرفی می‌شود و علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شود در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌گردد.

ماده ۷- اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند و یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و حیثیت در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه به جهت رعایت حجاب توهین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به جزای نقدی درجه پنج و یک یا دو مورد از مجازات‌های مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی- مصوب ۱۳۹۲ -متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.

ماده ۸- هیچ کس حق ندارد تحت هر عنوان نسبت به بانوان مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۹- واردات تولید و توزیع عمده لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنوع بوده و فراجا موظف است ضمن توقیف لباس‌های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربوط اقدام و مرتکب را جهت اعمال مجازات موضوع بند‌های (۴) و (۵) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند - مصوب ۱۳۶۵ -و همچنین لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی به مرجع قضائی معرفی کند.

ماده ۱۰- اقدامات فراجا در اجرای مقررات این قانون مطابق تبصره (۵) ماده (۱) این قانون قابل اعتراض خواهد بود.

ماده ۱۱- دادستان‌های حوزه قضائی مربوط موظفند در اجرای وظایف نظارتی خود مندرج در قانون آئین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط بر ضابطان نسبت به حسن اجرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.

ماده ۱۲- کلیه ضابطین و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجا در شناسایی و ارائه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می‌باشند.

ماده ۱۳- برای اجرای صحیح این قانون فراجا موظف است نسبت به آموزش و بکارگیری نیرو‌های مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.

تبصره- فراجا موظف است علاوه بر رعایت شرایط موضوع ماده (۳۰) قانون آئین دادرسی کیفری، آموزش‌های ویژه‌ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.

ماده ۱۴- قوه قضائیه مکلف است در هر حوزه قضائی شعبه یا شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون اختصاص دهد.

ماده ۱۵- آئین نامه اجرایی این قانون از جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر، ابلاغ توقیف الکترونیکی دسترسی افراد به سامانه توقیف حساب بانکی اعتراض به جرایم انتظامی و رسیدگی به آن مصادیق پوشاک ممنوعه و عمده و غیر عمده آن نحوه گزارش دهی مردمی و نظارت دادستان‌ها و تذکر به کارکنان ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری معاونت حقوقی رئیس جمهور و فراجا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره - منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص خواهد یافت.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
پاسداشت خون شهدا
۱۰:۰۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
این خوب است و اما یک لایحه هم تنظیم کنید برای اینکه هیچ شخصی شرمنده اهل و عیال نباشد و اگر هم شد مسئولین بهمین مراتب تحت تعقیب قرار گیرند.!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
چقدر مسخره س این قانون
معمولا هنجار شکنان مرفهین بی درد هستن که اصلا این مبالغ و جریمه ها براشون چیزی نیست
بدتر خیالشون جمع میشه که کسی کاری به کارشون نداره و راحت میتونن هر کار دلشون بخواد بکنن
کسی هم بهشون اعتراض کنه میگن جریمه ش رو میدیم
یادتونه چند وقت پیش یه دختر پورشه سوار یه بنده خدا رو زیر گرفته بود به افسره میگفت کشتیم که کشتیم دیه ش رو میدیم؟
United States of America
حجت
۰۷:۰۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب نه. این اسم اشتباهه. بکنین لایحه حمایت از فحشاء. یا لایحه تایلندسازی ایران. یا چگونه یک فاحشه تحویل جامعه دیندار دهیم. بعد حضرات منتظرن امام زمان ظهور کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
تو بحث ححاب کم اهمیت ترین چیز روسری و موهاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
زنا تو مهمونی زنونه میتوننن کاملا بی حجاب باشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
خدایی؟
دمت گرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۳ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
ان شاء الله روزی بی حجاب ها به حجاب برگردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
کاش یکم نمایندگان و مسولین به فکر معیشت مردم بودند. این دنیا که کسی زورش به شما نمی‌رسه امیدوارم اون دنیا حق همه ما را از شما بگیرند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
یک لایحه هم برای کنترل قیمت گوجه و تخم مرغ بدید
تا از گشنگی نمیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
آمادگی برای ازدواج یه پروسه در طول زمانه در جوان شکل میگیرد که از مدرسه با کار پرورشی در پذیرش مسولیت های فردی و اجتماعی و به مرور با خودباوری و تقویت اعتماد به نفس رشد پیدا میکند (خانواده و مدرسه فقط تست کنکور و رتبه چندم و دانشگاه خاص برای یک عده ایی معدود تلاش نمیکند)و سپس با کار و امنیت شغلی و ازدواج ادامه میابد و آمپول نزریقی هم چاره کار نیست !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
جنگ و روبه رویی با مردم شروع شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
نه.جلو هوسرانی و بهره کشی مفت و مجانی تو شاید گرفته بشه.اینجور داد و بیداد راه انداختی
.وگرنه هر انسان با شعور و باشرفی از وضعیت پوشش ختی بخاطر همان زنان و دختران نیمه برهنه ناراحت و غمگین است و امیدوار است بتواند آن زن و دختر مظلوم را کمک کند تا از دست شما و افکار شیطانی شما نجات دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
چرا حرف مفت میزنی ، تذکر یا همان آمر به معروف و نهی از منکر تا حالا کسی را نکشته
آنانکه کشته سازی میکنند رسانه های بیگانه هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
واقعا خسته نباشید . پس از ماهها تاخت و تاز کشف حجاب و بی حجابان و فاسدان , لایحه ای صادر کرده اید که میدان را برای این قماش شهوتران و خداستیز , فراختر میکند . قطعا این لایحه در مجلس شوارای اسلامی رأی نمی آورد و شورای نگهبان آن را تأیید نمیکند . اگر نمیخواهید و یا عرضه ندارید و یا میترسید با پدیده منحوس کشف حجاب و بی بند وباریها و هنجارشکنیهای اجتماعی برخورد قاطع کنید , چرا توجیه میکنید ؟ بحث کشف حجاب و بی بند وباری و مقابله با آن , کاملا مشخص است و نیازی به چنین لایحه سراسر ضعف نبود . حاکمیت , برای دوری جامعه از هرج و مرج و سلامت روح اجتماعی کشور , با افراد خاطی در حوزه عفاف و حجاب باید قاطعانه برخورد کند و بساط آنها را از ملاء عام جمع آوری کند . جریمه و جزای نقدی و حبس کوتاه مدت , قطعا بازدارنده نیست .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
واقعا افراد بیسواد دل مردم را به درد آوردند بی حجابی از چیست از گرانی بی مسکونی و بی مسکن بی درآمدی وتورم سن بالا رفتن ازدواج حتی نه دختر و نه پسر تن به ازدواج دارند کارگری باید سی سال کار کنه تا پراید بخره کارگری عمرش کار کنه حتی نمی‌تواند زمینی بخره چه برسه به مسکن بی‌حجابی به وجود می‌آید دختر و پسر که سن‌شان داره از ۴۰ سال رد میشه میگویند گرانی تورم فقر فساد که بیاد دین از بین می‌رود هر کسی درآمدی خوب بشه خالق خداست اول ازدواج می‌کنه و بعد خانه می‌سازد احتياجی به‌ حرف من تو نیست اگر گرانی کشور را درست کردی بی‌حجابی خودش از بین ميره به خدا همه این بی‌حجابی از گرانی هست مرد زن را می‌سازه و زن مرد را می‌سازه وفتی با این گرانی چطوری از دست پدر و مادر و حتی خودش ساخته میشه که يک زندگی را تشکیل بده شما یه یخچال قیمت بگیرید لباسشویی قیمت بگیرید اینها همه به گردن کشور و صاحب بالا هست که کشور را اداره می‌کند الان زندگی کردن خرید خوراکی هست که فقط نمیرید خداوند ریشه ظالمین را ریشه کن کنند که به ضرر ملت کار میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
عجیب نیست که در این سایت خبری و یا سایر سایتهای مجازی , تا خبری و یا مطلبی در مورد حجاب و عفاف و سایر موضوعاتی که به نوعی مرتبط با ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی و نظام ج.ا.ا. مطرح میشود , کامنتهای بسیاری , با عناوین و محتواهای مختلف به مخالفت با پرداخته و نظرات منفی زیادی مطرح شده و دیس لایکها بارش میگیرد . اینها ارتش سایبری دشمنان هستند , اعم از رباطها و افراد خداستیز و شیاطین که مأموریت دارند به هر شکلی و در هر زمان و مکانی به ضدیت با اسلام ناب محمدی و نماینده آن ( جمهوری اسلامی) اقدام کنند . اینها هم جاهلند و هم معاند با خدا و دین خدا که گنگ و کور و کر هستند و به هیچ نصیحت و توصیه و تذکری هم هدایت نمیشوند , چونکه نمیخواهند هدایت شوند و لقمه های حرام و شبهه ناک , اثر خودشون را گذاشته اند . وگرنه اگر کسی زبان حیوانات را بداند و از هر گاو و خر و یابویی هم بپرسد که حجاب و حیا چه ربطی به اقتصاد و گرانی و دارو و.... دارد , پاسخ میدهند که ندارد , چراکه اگر آخور همان گاو و خر و یابو را همیشه از کاه و یونجه درجه یک و اعلا پر کنی و طویله ای لاکچری را برایشان فراهم کنی , باز هم عریان و برهنه میگردند و لگد میپرانند و شاخ میزنند , چراکه طبیعتش همینه , مگر اینکه به زور و با تدبیر , مهرشون کنند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
چهارتا کتاب بخون ربات رو رباط ننویس بعد نظربده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
آیا نسخه ای برای مقابله جدی با رانت خوارها و مفسدای اقتصادی و مافیا هم وجود داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اصل رو درست کنید اینها یا کار خوب خودش درست میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
اکثر این کارا بخاطر بیکاریه
ژاپنیا کمتر خلاف میکنن چون کمتر وقت خالی و آزاد دارن
عربا کمتر بی حجابی دارن چون اونقدر پولدارن که فکر بی حجابی نیستن

کل مشکلات ایران بخاطر بیکاری و بی پولیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
هرسال ۵۰ هزار میلیارد تومن صرف تبلیغ و اخلاق مداری میشه
۵۰۰ هزار طلبه همه جای دولت و ادارات و صداسیما و مدارس رو تصرف کردن و انواع حقوق و امتیاز و محافظ و ماشین ضدگلوله رو میگیرن
یا کوتاهی کردن که باید مجازات بشن
یا بدرد نمیخورن که حذفشون کنید

وای جی سی تازگیا تبدیل به فارس و یالثارات شده و از انتشار پیامای مخالف خودش جلوگیری میکنه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
چرا وقتی چیزی نمی دونی اطلاعات غلط می دی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
به نظر می رسد این لایحه برای دفاع از بی عفتی و بی حجابی است و دست مردم را برای امر به معروف می بندد. بهتر از این نمی شد برای بی حجاب ها امنیت اجتماعی درست کرد. اگر دولت بخواهد مثل آزاد کردن سواحل دریا که فساد را عمومی کرد در کل جامعه این کار را بکند مؤمنین جامعه ساکت نخواهند نشست و حتما جنگ داخلی به راه می افتد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
وقتی اجازه دادید که بهایی ها در مدارس مسلمانان درس بخوانند، باید فکر امروزش را می کردید که دخترانتان لامذهب و بی حجاب شوند.
مدارس دخترانه از دست رفت. به فکر مدارس پسرانه باشید که پروژه همجنس بازی در آن کلید خورده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
حتما از منافقین هستی که از آینده خبر اوردی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
یعنی مجازات توهین به محجبه کمتر از مجازات توهین به بی حچاب است! واویلا
بهاییت تا لایحه حجاب و عفاف هم نفوذ کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
انسانها در قانون برابرند چرت نگو
Iran (Islamic Republic of)
زینب
۰۴:۰۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
جریمه باید میزانش بیشتر از دیه انسان باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
آره درست میگید وقتی زندگی چندین نفر را خراب و نابود می کند باید از دیه یک انسان بیشتر باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
سلام، این جریمه و تنبیه مالی برای این دنیاست آنان که حجاب و عفت شون رو رعایت نمی‌کنند مجازات اون دنیاشون رو می خواهند با چی از بین ببرند؟!؟
Iran (Islamic Republic of)
غفار
۰۰:۳۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
" شهدا شرمنده ایم "
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
برای افراد مشهور باید مجازات سنگین تر باشه.
برای افراد پولدار هم جریمه نباید فقط مالی باشه.
در صورت اصرار به این کار غلط باید مجازات جایگزین حبس هم در نظر گرفته بشه.
تا جایی که ممکن هست بازدارندگی و جریمه در نظر گرفته بشه تا هزینه این کار براشون بره بالا و این فرهنگ غلط برچیده بشه.
قطعا عده ای تمکین نمیکنن با قاطعیت باهاشون رفتار کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
چقدر زشته که انسان که دارای عقل و شعور است برهنه بیرون بیاید یا به گونه ای ظاهر شود که شأن دیگر انسان ها لکه دار شود
Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۲۲:۳۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
سلام،


مرگ بر بی حجاب ها و غربگدایان.
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۲:۰۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
چرا بجای اینکه توخیابون بی حجابهارو جمع کنن راننده های مسافر کش رو که مسافر روسریش میافته فوری پیامک میدن و توقیف میکنن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
مسافرت بی حجابه سوارش نکن اشتباه مثبت دادم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
جریمه کمیه . حیلی کمه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
کاش برای اختلاس ها بی مسئولیتی ها دروغ هایی که تحویل مردم میدین هم لایحه تنظیم میکردین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
همه اینها از نبود شغل است .که باعث شده جوانان نتوانند ازدواج کنن ودست به این هنجارها بزنن پس خود دولت مقصر اصلی است .باید خانواده ای که فرزند دارد وشغل ندارد مثل همه کشورها حمایت مالی بشود تا شعل پیدا کند.فقر باعث این همه ناهنجاری است.
درک کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
خیلی از اینا شغل ندارن اما صد برابر ما پول دارن. شما تهران رو ببین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
فبول ندارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
حرف حق هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
فقط خانم مجرد بي حجابي نمي كنه زنان متاهل با وجود فرزند كودك و نوجوان هم سراغ كشف حجاب ميرن اخه مد شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
سلام.هیئت عالی تشخیص مصلحت نظام،دولت و مجلس بدانید جان و مال مردم در جاده ها شوخی نیست،سالانه هزاران نفر در جاده ها با خودروهای حلبی داخلی کشته و معلول میشوند.کدوم کشور این خودروهای حلبی های تاریخ گذشته شرکتهای انحصاری داخلی با تکنولوژی 30 سال پیش رو میخرند،ان هم با گرانفروشی دههابرابری،احتکار،کاهش تولید به قصد گرانی و مافیابازی و نفوذ در دولت و مجلس،به زور این حلبی های ناایمن را با گرانفروشی دههابرابری قالب مردم می کنید،باز کنید درب واردات خودروهای کم مصرف با حجم موتور کمتر از 1800cc،هیبریدی،برقی را بدون تعرفه گمرکی برای عموم مردم ایران و به این دلالی شرکتهای انحصاری پایان دهید.
Iran (Islamic Republic of)
سامان
۱۹:۲۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
یه فکری هم به حال اقتصاد کنید
یه فکری هم به حال اقتصاد کنید
یه فکری هم به حال اقتصاد کنید
یه فکری هم به حال اقتصاد کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
اینچی که به مزاجتون نخونده اینقدر بند لایحه هر روز پیگیرشین اما سفره مردم هر روز تنگتر میشه چرا لایحه پشت لایحه نمیدین یه کیلو میوه 100 تومن گوشت کیلویی 350هزار تومن بیکاری هم موج میزنن با خوشم خوشم شکمهایگرسنه سیر نمیشن هر چند میدونم این حرفها چاپ نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
جالبه فقط برا حجاب اینقدر سریع قانون می نویسند و.... وگرنه قانون برا مستاجرین و گرونی املاک که ندارن و....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
مشکلات اصلی اکثر مردم داشتن یا نداشتن حجاب نیست،اگر اقتصاد وعدالت وکارامدی ودیگر عوامل درست شود،دیگر مشکلات حل میشوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
غرض از لایحه عفاف و حجاب باید برای جلوگیری از بی‌حجابی و بدحجابی باشد و محیطی امن و سالم برای هم وطنان ایجاد شود ،اما این لایحه اشکالات فراوانی دارد که یقینا بازدارندگی ندارد ،مخصوصا بحث جریمه نقدی بسیار ناچیز و ایکه بجای حبس ان جریمه ناچیز پرداخت شود . جریمه باید بروز و بر اساس تورم باشد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
به وضعیت پارکها و بوستانها چگونه رسیدگی میشود؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
افرادی که مشکل مالی ندارن چی؟جریمه براشون بازدارنده هست؟
فقط نباید جریمه باشه هم باید جریمه باشه و هم مجازات جایگزین حبس و در صورت نیاز زندان.
هر چی فرد مشهور تر و تاثیر گذار تر هم مجازات سنگین تر باید باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
اینجا راجع به لایحه عفاف و حجاب بحث میشود ،موارد اقتصادی و دیگر موضوعات باید سر جای خودش بررسی شود ،لطفا در مورد همین موضوع نظر دهید .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
ورود بی حجابها و بد حجابها به مترو ،اتوبوس ،فرودگاه و هواپیما ،رستورانها و فروشگاهها و بانکها و ادارات ممنوع شود ،و بعد از تذکر اول ،جریمه سنگین پرداخت سکه بجای این پول ناچیز ،حتما بازدارنده خواهد یود .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
باید جریمه های نقدی بروز شود (سکه)و گر نه این مبالغ ناچیز برای افراد معمولی هم براحتی قابل پرداخته ،جریمه درجه یک تا چهار سکه تمام و درجه ۵ و ۶ نیم سکه و ۷ و ۸ یک ربع . در غیر اینصورت بازدارنده نیست .
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۵۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
سلا م تو رو خدا بخاطر خون جوانانی که رفتنن خط مقدم جلو دشمنان سینه سپر کردن تا حجاب بماند تا اسلام و
ارزش های اسلامی بماند از شما نمایندگان انقلابی میخواهیم که در این زمینه پافشاری کنید تا ی عده سو استفاده گر نتوانند ارزشهای شیطانی خودشان را در این کشور پیاده کنند و از آب گلالود ماهی بگیرنند فقط به خاطر خون شهدا (این وبدانید وبدانید که خون پانصدهزارجوان بابت این ارزشها ریخته شده آقایان مسول..کارو سر سری نگیریید..دشمن مثل گرگ در کمینه..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
امان از مردان بی غیرت که هرچی زن خراب بشه و به فساد کشیده میشه 80درصدش مردا مقصرن... لعنت بر مرد و زن بی غیرت و بی عفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
این لاحیه یا عهدنامه ترکمنچای
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۵:۱۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
شهوترانی یا حمایت از فقرا؟
در کشورهایی که با بحران مالی مواجه بودند نظیر امریکا در ۱۹۲۰ میلادی، آلمان ۱۹۳۰ میلادی، انگلیس سراسر قرن ۱۸، تایلند همین ۲۰ سال پیش دولتها به طور سازمان یافته فحشا رو در جامعه رواج تا منجر به افزایش گردشگری و درامدهای نامشروع دیگر و برده داری جنسی زنان شوند. امروز تمام تلاش دولتهای خارجی تحمیل کردن این دیدگاه به جامعه ماست و عده ای مردان شهوتران و زنان شهوتران که تصور می کنند از این موضوع منافعی حاصل میکنند و می تونن حسابی خیانت کاری کنند و تبعات اون جنایت به راه بیندازند همگام با وزارت خارجه انگلیس که شبکه های تلویزیونی بی بی سی و من و تو رو هدایت میکنه و کشور ترکیه که شبکه های جم رو مدیریت میکنه و مجموعه وزارت خارجه امریکا و سفرای منطقه ای با مدیریت شبکه اجتماعی و دولت فرانسه با سازمان دهی در داخل در حوزه مشاغل کوشش میکنند این موضوع رو به جامعه ما تحمیل کنند. و هر نوع بهانه ای که خودشان به توجیح صنعت فحشا در کشورهای خودشان ارائه کردند تا افکار عمومی امریکا، فرانسه، ترکیه، انگلیس و آلمان و سایر کشورها را کنار بزنند برای ما مطرح می کنند و در نظرات می بیبنید. اختلاس بهانه ای برای شهوترانی ثروتمندان. دزدی بهانه برای شهوترانی ثروتمندان. فقر بهانه برای شهوترانی ثروتمندان. والی آخر...
این یک توطئه، فتنه و جنگ بزرگی است که سربازان خودش را می خواهد و نظام جمهوری اسلامی باید سازمان دهی و آرایش جنگی مناسب را اتخاذ نماید.

هر ۲۰ سال یکبار آزمایش می شویم. ۲۰ سال قبل کوی دانشگاه و آزادی روابط نامشروع تبلیغ می شد و ۲۰ سال قبل از اون جنگ ۸ ساله. ۲۰ سال دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه دشمنانی شکست خواهند خورد. چه کسانی در جامعه همگام با دشمن و رو در روی جامعه خواهند ایستاد؟
آیا سربازان ما آماده جنگهای امروز و آینده هستند؟ هر جنگی سربازان خودش را میخواهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
بعضی از دخترای دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان، واقعاافتضاح اند و بسیار فحاش به مردم و مملکت
لطفا رسیدگی کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
از دانشگاه آزاد توقعی بیشتر از این نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
طبق مواد اين لايحه هر بى حجابى پس از گرفتن يك تذكر و سه بار جريمه مختصر از مانع قانونى عبور خواهد كرد و مى تواند پس از آن آزادانه به ريش مومنين بخندد و به كارش ادامه دهد. چون در اين لايحه فقط يك بار محكوميت قضائى پيش بينى شده و جريمه يا محكوميت پس از تكرار چهارم در كار نخواهد بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
مومن واقعی سرش تو کار خودشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
ما در رژیم گذشته این خانواده ها را روئیت کردیم اینهاکسانی هستند که زن ومردشان فاسدند مردانشان شلوارک رنگی میپوشیدندوآرایش زنانه وطلب همجنسگرایی میکردند انقلاب این خانواده های فاسد را از اجتماع جمع کرد وبعضیها فرار کردند خدا لعنت کند آن کسانی که به اینها روی خوش نشان دادند بنام اِف اِی تی اِف
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
خدا توی قران میفرماید ای کسانی که ایمان اوردید از برادران و خواهران ایمانیتون بد نگید شاید انها بهتر از شما باشند اونوقت توی ادمیزاد برمیگردی همه رو فاسد و گناهکار جلوه میدی؟!
اون کسی که بی حجابه از تویی که فقط میشینی پشت کامپیوتر ایراد بار این و اون میکنی و تهمت میزنی بیشتر کار خیر انجام میده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
لطفا سکوت کن . من هفت نسلم تا امروز باحجاب اختیاری بودن امروز پیامک اومده ماشینت یک هفته توقیف و جریمه میشی !؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
فرق چندانى با لايحه اوليه ندارد
در خصوص تكرار پس از محكوميت در بار چهارم لايحه ساكت أست. گويا نهايتاً پس از جريمه دو ميليون تومانى متخلفين در ادامه بدهكارى و قانون شكنى آزاد خواهند بود.
نام اين لايحه را به "حراج حجاب و تشويق بى حجابى" تغيير نام دهيد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
دارو احتکار می کنند مواد غدایی مختلف احتکار می کنند تا گرون بشه
دلار و سکه عده میخرند و قیمت میره بالا
در بورس این همه به مردم و سهامدران ناظر و حقوقی ها ظلم آشکار کردند و می کنند
یه مسئول پیدا نمیشه برخورد کنه لایحه بده قانون تصویب کنه
چند موی زنان بیرون میوفته همه مسئولین از دولت و نمایندگان و... شبانه روز کار می کنند تا لایحه بدن مبادا اسلام در خطر بیوفته
از اسلام فقط حجاب و رکعت های نماز را برخی ها یاد گرفتند و عمل می کنند بقیه قوانین سلام مهم نیست عدالت اجتماعی مبارزه با فساد در همه نوع
و.....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
اولا هر چیزی جای خود داره
دوما کسی رو به خاطر چند تا تار مو مجازات نمیکنن
کسی رو که کشف حجاب میکنه رو باید مجازات کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
برای محاکمه و برخورد با مفسدین اقتصادی مفسدین بورس مفسید مسکن دلار سکه و در نهایت مفسدین ایجاد تورم هم اینطور سریع لایحه بدید و تصویب کنید
ادراه جامعه فقط برخورد با چند تا مو و بدن برهنه زنان نیست که
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
چیه؟چرا از حفاظت از نهاد خانواده و اعضاء اجتماع انسانی آتش گرفتی؟؟
تند تند دست و پا میزنی که به مو دختران کار نداشته باشید و
سما نامردها با عذر و بهانه های عجیب و غریب، دختران مظلوم مردم را تشویق به نیمه برهنه شدن برای مقاصد کثیف خودتان میکنید.
خدا همه ما را از افکار و رفتار و کردار بیشرمانه و زشت و نابخردانه سما و دار و دسته تان نجات دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
برای معیشت هم وقت بذارید.کل دغدغشون شد موی مردم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
فقط مو نیست حیثیت زن وخانواده درمیان است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
هر چیزی سر جای خودش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
اجرا شود
Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۰۰:۳۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
صد در صد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف وحجاب عالی بود لطفا مجلس هم آن را زودتر قانونی کندتا زودتر اجراشود ممنونیم خیلی خیلی ممنونیم
Iran (Islamic Republic of)
مریم
۱۳:۴۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
خوب مغازه دارها دست فروشها وعابران پیاده چی میشن مخصوصا عابران پیاده دختران با نیم تنه وضع ناهنجار رفت وامد میکنند اینها رو کی مجازات میکنه چطوری تو ساری مازندران وضع دخترها افتضاح لطفا رسیدگی کنید
پشت پاساژ الهیه ساری خیابان قارن کوچه پس کوچه ها تو خیابون دختر وپسرها افتضاح
Iran (Islamic Republic of)
الهه
۱۴:۵۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
کاش به جای دنبال کردن پسر و دخترا میرفتی سوپر مارکت سر کوچه تون ببینی امروز چقدر دیگه به قیمت موواد غذایی اضافه شده ، البته تو که جیبت پره معلومه که برات دغدغه نیست و کوچه پس کوچه های پاساژایی که تند به تند برای خرید کیف و کفش و لباس میری تووو چشمت میاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
کاش بعضی ها درک میکردن که چقدر مشکلات فرهنگی مهمه خیلی مهمه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
14:53ماباحقوق کارگری زندگی می کنیم وقانون حجاب هم برامون مهمه پس بی ربط حرف نزن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
به خدمت تک تکشون قانون می رسه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
گران فقر به وجود بیاید دین از در دیگری می‌ره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
الهه ; یعنی تو تا حالا هیچ پاساژ نرفتی و یا از جلو و یا پشت پاساژ رد نشدی !؟ نه , این نیست . مشکل اینه که تو امثال تو مأموریت دارید از هر چیزی و در هر زمانی و به هر بهانه ای , به دین خدا و ارزشهای اسلامی و الهی , بتازید . مطمئن باشید که پیروزی جبهه حق و جمهوری اسلامی و نابودی شما بسیار نزدیک است .
United States of America
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
ناشناس 09:06 الان تو الان فک میکنی خیلی مسلمونی نشستی بالا منبر حرف میزنی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
خدا لعنت کنه غرب را که خانواده ها را از هم می پاشونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
لایحه هم برای حمایت و تثبیت قیمت موادغذایی و دارو هم تصویب کنید .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
اقتصاد فروپاشیده را درست کنید همه چی افتاده دست دلالان و کاسبان تحریم ووو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
اگه فرهنگ درست نشه ، اقتصاد هم درست بشه ، با مشکلات بسیار دیگه روبه رو میشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
میشه بگید رعایت حجاب بابهبود اقتصاد چه منافاتی داره؟؟
درحال حاضرتنها ربط حجاب با اقتصاد اینه که همان صحنه گردانانی که باتحریم فقر اقتصادی ایجاد میکنند برای ایجاد فقر فرهنگی هم تلاش میکنند.
Denmark
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
زورمون به اقتصاد نمیرسه اینم ول کنیم نمیگن برای چی حقوق میگیرید؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
با بی عفتی هم باید مقابله بشه
همچین میگید انگار عفت مانع اقتصاد
واقعا مبارزه با جهل آدم ها سخت ترین کار دنیاست
Iran (Islamic Republic of)
سید حسن
۲۳:۲۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
اگه اقتصاد درست نشه فرهنگ هم درست نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
آقای انشتاین بی عفتی چه ربطی به اقتصاد دارد؟ بی عفتی ناشی از فقر، مخفيانه است. بی عفتی که محل بحث است دریدگی و اظهار بی عفتی است که از سرمستی و تکاثر است
اگر فهمیدی تایید کن. ولی مطمئنم هنوز نفهمیدی چی گفتم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
اگه با اقتصاد درست میشه پس چرا بسیاری از پولدارها بدتر شورشو در آوردن
آخرین اخبار