پیگیری فعالیت خانه‌های محیط زیست در کرمانشاه

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت : با مشارکت اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی فعالیت خانه‌های محیط زیست در کرمانشاه پیگیری می‌شود.

احد جلیلیان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه هدف از ایجاد خانه محیط زیستی را فراهم آمدن فضایی برای مشارکت، حضور آگاهانه، داوطلبانه و موثر شهروندان بویژه دانش آموزان و معلمان در زمینه توانمندسازی وجلب مشارکت مردم در مباحث زیست محیطی دانست.

جلیلیان با اشاره به اینکه بر همین اساس، رادو‌های دانش آموزی با هدف آموزش مبانی محیط زیست به کودکان برگزار شد گفت: فعالیت خانه‌های احداث شده محیط زیست در استان باید به جد در راستای فرهنگ سازی زیست محیطی پیگیری شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: ایجاد خانه‌های محیط زیست گامی در راستای تحقق شعار سازمان مردم پایه، هوشمند و فناورانه است .

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار