تاثیر مصرف پتاسیم بر افزایش مقاومت گیاه در برابر صدمات ناشی از تنش‌های خشکی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: مصرف پتاسیم بر افزایش مقاومت گیاه در برابر صدمات ناشی از تنش‌های خشکی و کم آبی تاثیر به سزایی دارد.

سید صمد ضیائی با اشاره به آمارتامین کود‌های پتاسه گفت: امسال سهمیه ابلاغی این شرکت برای تهیه و تدارک کود‌های پتاسه ۲۲ هزارو ۷۶۲ تن بود که ازابتدای سال تاکنون بیش از ۴ هزارو ۸۰۰ تن انواع کود‌های پتاسه شامل کلرور پتاسیم، سولفات پتاسیم از مبادی و کارخانجات تولید داخل کشور تامین شده است.

او افزود: آمار‌های اقلیمی و داده‌های هواشناسی استان نشان داده است که این استان در وضعیت بحران و تنش آبی قرار گرفته است به همین دلیل مصرف کود‌های پتاسه قبل از کشت می‌تواندباعث افزایش مقاومت گیاه به صدمات ناشی از تنش‌های خشکی وکم آبی شود.

ضیائی گفت: کشاورزان بهتر است برای مقدار مناسب کود پتاس قبل از کشت محصول با انجام آزمایش خاک و بررسی عناصر مورد نیاز خاک، نوع خاک و PH خاک، به مقدار موردنیاز خاک به عنصر پتاسیم پی ببرند.

اوهمچنین به افزایش معنادار مصرف کود‌های پتاسه در سال ۱۴۰۱ و افزایش دوبرابری نسبت به سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: این امر منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و ارتقاء سلامت جامعه شده بود و از آن می‌توان به عنوان یکی از مهمترین توفیقات بخش کشاورزی یاد کرد.

ضیائی ادامه داد: داده‌های طرح پایش کمی کیفی موسسه تحقیقات آب و خاک نشان داده است میزان فسفر نزدیک به۷۰درصد خاک‌های کشاورزی کمتر از حد بحرانی است واین عدد در مورد پتاس حدود ۵۰درصد تخمین زده شده است.

او گفت: امیدواریم با اقدامات ترویجی وآموزشی بتوانیم در یک برنامه میان مدت، مصرف کود پتاسه استان را به مقادیر استاندارد برسانیم.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.