تکمیل دوبانده سازی جاده بیرجند - قاین تا دهه فجر به شرط تخصیص اعتبار

سرپرست راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل دوبانده سازی جاده بیرجند - قاین، طرح تا دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

مودی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: ۲ هزار میلیارد ریال برای تکمیل ۱۲ کیلومتر باند دوم محور بیرجند - قاین نیاز است که در صورت تخصیص این اعتبار این محور مواصلاتی در دهه فجر امسال تکمیل و بهره‌برداری می‌شود.

او با اشاره به اینکه طول محور بیرجند - قاین ۱۰۰ کیلومتر است که از این مقدار ۸۸ کیلومتر آن تاکنون دوبانده شده است، افزود: ۱۲ کیلومتر باقیمانده این محور هم اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مودی با بیان اینکه امسال از محل اعتبارات ملی هزار میلیارد ریال برای تکمیل این محور تخصیص یافته است اظهار کرد: با دوبانده‌سازی این محور ۹۰ درصد تصادفات رخ به رخ در این محور کاهش یافته است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی عنوان کرد: محور ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ - ﻗﺎﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺳﺮﻋﺖ دادن ﺑﻪ دوبانده سازی آن از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ که ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ضروری است.

او بیان کرد: امسال تکمیل ۱۲۰ کیلومتر باند دوم راه در خراسان جنوبی جنوبی هدف‌گذاری شده که بیش از یک سوم هدف‌گذاری انجام شده در کل کشور است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار