آیا امکان مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد؟

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

در صورتی که شخص حقوقی بر اساس قانون مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف– انحلال شخص حقوقی

ب– مصادره کل اموال

پ– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج– جزای نقدی

چ– انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها

تبصره– مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

همچنین میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

از طرف دیگر انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

منبع: میزان

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار