پیمانکاران کم توان از چند پروژه عمرانی در زنجان خلع ید شدند

مدیر نظام فنی و اجرایی و مسئول دبیرخانه شورای فنی استان زنجان گفت: سه مورد خلع ید پیمانکاران را در پروژه های استان داشتیم که توان لازم را برای ادامه کار نداشتند.

محمود محمدی مشفق  مدیر نظام فنی و اجرایی و مسئول دبیرخانه شورای فنی استان زنجان گفت: تعدیل ها نسبت به گذشته رشد زیادی در پروژه ها دارند که البته با تورمی که وجود دارد، طبیعی است.

وی اظهار کرد: اگر نظام قیمت گذاری خوب کار نکند در چند جا این موضوع خود را نشان می دهد که یکی از آنها عدم تمایل پیمانکاران و دیگری بحث پلوس (ضریب پیمان) و پیشنهاد قیمت های بالا برای اجرای پروژه هاست.

گفتنی است چنانچه عدد حاصل و ضریب پیمان، کمتر از یک باشد، به معنای این است که پیمانکار پیشنهاد تخفیف داده است و در اصطلاح به آن مینوس (MINUS) می‌گویند. اما اگر ضریب پیمان بیشتر از یک باشد به معنای این است که پیمانکار نسبت به برآورد اولیه کارفرما افزایش قیمت پیشنهاد داده است و در اصطلاح به آن پلوس (PLUS) می‌گویند.

مدیر نظام فنی و اجرایی و مسئول دبیرخانه شورای فنی استان زنجان گفت: در نظام ارجاع کار که پیمانکاران در مناقصه ها قیمت پیشنهاد می دهند، پروژه ها به مناسب ترین قیمت و نه کمترین قیمت داده می شود.

محمدی مشفق گفت: در مناقصه ها بعضا پیمانکاران شیرجه زن داشتیم که قیمت های پایین و غیر واقعی می دهند و طبق تجربه هم موجب ایجاد مشکلات در پیشبرد پروژه ها می شوند و فقط هدفشان این است که برنده شوند اما در عمل توان اجرا ندارند و هم خود و هم مردم را دچار مشکل می کنند.

وی خاطرشان کرد: البته بخاطر این مسائل در بخشنامه نظام فنی و اجرایی، موضوع دامنه قیمت گنجانده شد. به این صورت که از طریق قیمت های ارائه شده از طرف خود پیمانکاران متقاضی، قیمت های غیر واقعی با سازوکارهای آماری در مناقصه ها شناسایی و کنار گذاشته می شوند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.