دانستنی‌های حقوقی؛

شرط تحقق بزه عضوگیری در شرکت هرمی

اجرای مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی، چنانچه یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد، قابل تعلیق است.

 تحقق بزه عضوگیری در شرکت هرمی، منوط به جلب منفعت از طریق توسعه زنجیره انسانی این شرکت‌ها است؛ بنابراین صرف عضویت یا حتی عضوگیری بدون دریافت منفعت، فاقد وصف مجرمانه‌ی مذکور است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
اتهام: عضوگیری در شرکت‌های هرمی

اعتراض اقایان ح. ج؛ و ج. ط. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۴۳۹۰۰۰۶۰۸۸۵۸۹ مورخ ۴۰۰/۱۰/۲۹ صادره از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان فومن که طی ان محکمه بدوی حکم بر محکومیت نامبردگان را به تحمل شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام مشارکت در عضو گیری در شرکت‌های هرمی صادر نموده است. وارد و موجه به نظر می‌رسد، زیرا حسب انچه که اوراق پرونده حکایت دارد. این است؛ که اتهام نامبردگان ارتکاب رفتار مشارکت در عضو گیری در شرکت هرمی ذکر شده است.

این در حالی است؛ که هیچ اقدامی نامبردگان در راستای عضو گیری معمول نداشتند بلکه انان به صورت عضو وارد این مجموعه شدند و خود نیز در واقع مالباخته این جریان هستند و دیگر این که صرف عضو گیری نمی‌تواند رفتار مجرمانه تلقی گردد. بلکه می‌بایست جهت جلب منفعت و در راستای توسعه زنجیره انسانی شرکت این اقدامات را مرتکب گردند که در مانحن فیه هیچیک از این شرایط محقق نگردیده است.

حالا این که نامبردگان صرفا خود جذب این گروه به عنوان عضو شدند نه این که عضو گیری کرده باشند و نه تنها هیچ منفعتی نیز تاکنون نبردند بلکه خود مالباخته اند و به دیگر سخن از ادله تحصیلی افاده قطع به بزهکاری متهمین نمی‌شود. و، چون رای محکمه بدوی بدون توجه به مبانی مذکور صادر گردیده دادگاه ان را شایسته تایید شدن و استوار گردیدن نمی‌داند به استناد بند ب از ماده ۴۵۵ از قانون ایین دادرسی کیفری با نقض رای یادشده مستفاد از اصاله البرایه رای به برایت نامبردگان از اتهام انتسابی صادر و اعلامی می‌گردد. رای صادره قطعی است.

منبع: میزان

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار