برگزاری نشست معاونان غذا و داروی کلان منطقه ۹ در مشهد

در نشست معاونان غذا و داروی کلان منطقه ۹ در مشهد بر ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه‌های این معاونت‌ها تاکید شد.

سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این نشست گفت: سهم مهمی از تأمین و نظارت دارو در کشور بر عهده معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی است از این رو تعامل و ارتباط بیشتر و مؤثرتر بین دانشگاهها، تبادل تجربیات و هم افزایی اطلاعات، دستیابی به وحدت رویه در انجام امور و بررسی و رفع مشکلات دارویی منطقه می‌تواند نقش مؤثری در تأمین و نظارت دارو به شکل مناسب داشته باشد.

 

دکتر علی روحبخش در این نشست یک روزه که با حضور معاونان غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، بیرجند، بجنورد، سبزوار، نیشابور، گناباد، تربت حیدریه، تربت جام و اسفراین برگزار شد، با تأکید بر ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه‌های معاونت‌های غذا و دارو کلان منطقه ۹ افزود: برگزاری این نشست‌ها می‌تواند در دستیابی به اهداف نقش مهمی ایفا کند.

 

ادامه این نشست به بیان موضوعات مختلف در خصوص دارو و داروسازان و پیگیری تغییرات احتمالی آیین نامه داروخانه ها، تجدید نظر در نحوه تعیین دامنه عملکرد آزمایشگاه‌های همکار و پیگیری جذب درآمد‌های آزمایشگاه و موضوع شیر خشک ها‌ی رگولار و رژیمی اختصاص یافت.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.