احداث پیست اتومبیل و موتورسیکلت‌رانی در شیراز

اعضای شورای شهر شیراز در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی این شورا جانمایی و ساخت پیست اتومبیل و موتورسیکلت رانی در شیراز را مصوب کردند.

یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی اسلامی شهر شیراز با حضور ۱۳ نفر عضو شورا و ۴ دستور کار عصر برگزار شد که مساعدت به سرای سالمندان شیراز به عنوان دستور کار این جلسه قرار گرفت و پس از بررسی شوراییان به شهرداری شیراز اجازه داده شد نسبت به مساعدت به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

آیین‌نامه ساماندهی و نظارت بر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه حمل و نقل بار درون شهری نیز مورد بررسی قرار گرفت و با رای مثبت شوراییان این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۱۶ بند و ۷ تبصره به تصویب رسید.

در بخش دیگر این جلسه صحنی علنی پیگیری، جانمایی، طراحی و ساخت پیست اتومبیل‌رانی و موتورسیکلت‌رانی، دوچرخه‌سواری کوهستان بررسی شد و با رای شوراییان شهرداری شیراز مکلف شد در راستای ساماندهی به ترافیک شهری و جلوگیری از آسیب‌های موجود ترافیکی حداکثر ظرف مدت یکسال از امروز پیگیری، جانمایی، طراحی و ساخت پیست اتومبیل‌رانی و موتور سیکلت‌رانی (در زمینه‌های مختلف) و دوچرخه‌سواری کوهستان با در نظرگیری صرفه و صلاح شهرداری و بر اساس قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری توسط سرمایه‌گذار انجام دهد.

همچنین هماهنگی و همکاری کامل در خصوص اعمال قانون با خودرو‌هایی که با حرکات نمایشی و خلاف شان موجب اختلال در تردد و نظم ترافیکی می‌شوند از طریق ظرفیت‌های موجود در تفاهم‌نامه شهرداری با نیروی انتظامی اقدام کند و شهرداری شیراز تهیه، تدوین محتوا‌های مرتبط با اینگونه تخلفات رانندگی و ترافیکی در راستای تغییر نگرش عمومی و ارائه آن در شبکه‌های اجتماعی اقدام کند.

ایراد فرمانداری به عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تبدیل کاربری باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری نیز یکی دیگر از دستوکار‌هایی بود که مورد بررسی قرار گرفت که با رای شوراییان برای مستحدثاتی که در طی سال ۱۴۰۱ به موجب مصوبات قانونی به محدوده شهر ملحق شده‌اند سطح اشغال زیربنای احداثی در طبقه همکف یا زیر زمین حداکثر تا ۱۰درصد عرصه، مازاد بر سطح اشغال مجاز دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ برابر فرمول فوق محاسبه و اخذ می‌شود.

همچنین عنوان تبصره ذیل بند ج ماده ۴ به تبصره ۱ تغییر پیدا کرد و تبصره ۲ (الحاقی) ذیل بند ج ماده ۴ در راستای تعیین تکلیف مجوز ابنیه مستحدثاتی که در طی سال ۱۴۰۱ به موجب مصوبات قانونی به محدوده شهر ملحق شده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۱ (۲۹‌/۱۲‌/۱۴۰۱) ساخته شده باشند، پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی به ابقاء بنا، در صورت پرداخت عوارض ارزش افزوده موضوع این مصوبه صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۲، ضریب فرمول بند ج این ماده به جای ۱۵ این‌گونه محاسبه می‌شود: از زمان تصویب مصوبه تا ۷ دی ۱۴۰۲ از ۸ دی، تا ۷ بهمن ۱۴۰۲ از ۸ بهمن، تا ۷ اسفند ۱۴۰۲ از ۸ اسفند، تا پایان سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ خواهد بود.

تبصره ۳ (الحاقی) ذیل بند ج ماده ۴ نیز اصلاح شد و املاک موضوع تبصره ۲ در صورت پرداخت نقدی عوارض تا پایان سال ۱۴۰۲، مشمول ۴۰درصذ کاهش در عوارض موضوع این مصوبه می‌شوند.

تبصره ۴ (الحاقی) ذیل بند ج ماده ۴ مصوبه نیز مورد بررسی قرار گرفت و سطح اشغال زیربنای احداثی در طبقه همکف یا زیرزمین حداکثر تا ۱۰ درصد عرصه مازاد بر سطح اشغال مجاز دستورالعمل ماده ۱۴ برای مستحدثاتی که در طی سال ۱۴۰۱ به موجب مصوبات قانونی به محدوده شهر ملحق شده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۱ ساخته شده باشند پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رای به ابقا بنا ملاک عمل محاسبه عوارض ارزش افزوده بر اساس فرمول ذیل بند ب ماده ۴ مصوبه (RF×Pm×G × ۵) است و مازاد بر آن بر اساس فرمول ذیل بند ج ماده ۴ مصوبه اقدام می‌شود و بعد از تاریخ مذکور، بایستی برابر ضوابط قبل برای باغات اعم از دارای مستحدثات قدیمی یا فاقد آن بایستی عمل شود.

این اصلاحیه برای مستحدثاتی که در طی سال ۱۴۰۱ به موجب مصوبات قانونی به محدوده شهر ملحق شده‌اند، ملاک عمل بوده و برای سایر باغات غیر قابل تعمیم است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار