برگزاری جلسه کارگروه امور پناهندگان استان تهران

در جلسه کارگروه امور پناهندگان استان تهران درخواست تعدادی از اتباع افغانستانی بررسی شد.

اولین کارگروه امور پناهندگان استان تهران در سال ۱۴۰۲ به ریاست مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، اولین جلسه کارگروه امور پناهندگان امروز به ریاست منصور حاجی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و با حضور اعضای کارگروه استان تهران برگزار شد.

در این جلسه درخواست تعدادی از اتباع افغانستانی بررسی شد و تصمیم گیری به عمل آمد.

پیش از این نیز تعدادی از هنرمندان افغانستانی استان تهران طی نشستی با حضور مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران به ارائه گزارشی از اقدامات خود در حوزه فرهنگی و همچنین بیان مسائل و چالش های فعلی حوزه مهاجرین پرداختند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار