افغانستانی آباد با اتحاد اقوام + فیلم

افغانستان کشوری است که در خود اقوام و مذاهب مختلفی را جای داده است.

مردم افغانستان در مقابل تجاوز کشورهای بیگانه با تنوع اقوام و مذاهب در مقابل آنها ایستاده اند.

پَس از گذشتِ دو سال از بازگشتِ طالبان ، هنوز هیچ کشوری، این حکومت را به رَسمیت نِمی شناسد.

یکی از خواسته ها در جهان، برای به رسمیت شناختنِ طالبان، مشارکتِ همه یِ اَقوامِ افغانستان در آینده سیاسیِ این کشور است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.