دانش افزایی و اطلاع رسانی راهکار موثر برای مقابله با جعل اسناد

استاندار کرمانشاه گفت : راهکار موثر برای مقابله با جعل اسناد، دانش افزایی و اطلاع رسانی است، زیرا ناآگاهی و عدم مهارت از موارد تسهیل کننده جعل در جامعه است.

محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه در جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک استان بر مهارت افزایی و دانش افزایی مردم در راستای مقابله با جعل و جاعلان تاکید کرد.

وی افزود: در عین توجه به پیشرفت‌های خوب در سطوح مختلف مقابله با جعل اسناد، اما می‌دانیم که این خطر کماکان وجود دارد بنابراین باید بستر‌های لازم را برای دانش افزایی و مهارت افزایی مردم به منظور شناخت دقیق از خطرات جعل اسناد فراهم کنیم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: جاعلین معترض به حقوق مادی و معنوی مردم هستند از این رو اهمیت برگزاری کمیسیون و جدیت و مقابله دست اندرکاران با این مجرمان و آگاهی بخشی به مردم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

صحرایی تاکید کرد: در کنار توجه و جدیت برای مسدود کردن و بستن راه‌های جعل، به موازت آن باید یک کار ایجابی را نیز مدنظر قرار دهیم و آن دانش افزایی و مهارت آموزی مردم و کارکنان مرتبط در شناسایی جعل است.

وی با بیان اینکه ناآگاهی و عدم مهارت یکی از موارد تسهیل کننده جعل در جامعه است، ادامه داد: کار‌ها و برنامه‌ها باید مکمل اقدامات جدی در راستای دانش افزایی نسبت به جعل در جامعه باشد.

استاندار کرمانشاه اطلاع رسانی یعنی دانش افزایی و مهارت آموزی از طریق رسانه‌ها را بسیار مؤثر عنوان کرد و گفت: مردم باید بدانند که در چه موضوعاتی احتمال جعل زیادتر است و اطلاع رسانی در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود.

صحرایی با بیان مثالی در خصوص وجود پیچ‌ها و مسیر‌های خطرناک در رانندگی و لزوم داشتن شناخت و تمرکز برای گذر از این مسیر‌ها افزود: برای مقابله با جعل اسناد نیز باید ضمن اینکه خطر‌ها را برای اقشار مختلف جامعه معرفی می‌کنیم در کنار آن باید تمرکز هم برای مردم ایجاد شود و راه‌های مؤثر برای ایجاد تمرکز، کمک به دانش افزایی در جامعه است.

وی خاطر نشان کرد: مردم هم چنانکه در خرید کالا‌های مایجتاج عمومی خود به تاریخ مصرف و داشتن استاندارد آن نگاه می‌کنند در خرید و فروش‌ها و اسناد خود نیز باید به موضوعات مشخص شده دقت کنند .

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.