اختصاص ۳۵ هکتار از اراضی حمیدیه به کشت سیب زمینی

۳۵ هکتار سیب زمینی در مزارع کشاورزی حمیدیه کشت شد.

مصطفی عبیاوی مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه با بیان اینکه سطح زیرکشت سیب زمینی درسال زراع۱۴۰۳_۱۴۰۲در این شهرستان  معادل ۳۵ هکتار بوده است، گفت:  پیش بینی می‌شود هزار و هفتاد وپنج تن از مزارع شهرستان برداشت می‌شود.

او  با بیان اینکه تمامی محصول سیب زمینی شهرستان حمیدیه در حوزه فعالیت سه مرکز خدمات کشت می‌شود، افزود: عملیات کاشت از اواخر آبان ماه آغاز و در فروردین ماه برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه می‌گوید: استفاده از ارقام مناسب، انجام تغذیه مناسب، رعایت به زراعی محصول، مبارزه با آفات وعلف‌های هرز از جمله عواملی هستند که می‌تواند سبب افزایش تولید محصول شود.

آقای عبیاوی افزود: سیب زمینی چهارمین محصول کشاورزی پرمصرف در سراسر دنیا بعد از ذرت، گندم وبرنج است که باتوجه به چندساله بودن به شکل یک گیاه یک ساله کاشته وبرداشت می‌شود

او گفت: خاک‌مناسب برای کشت سیب زمینی عمومآ باید دارای حاصلخیزی، تهویه و زهکشی بافت شنی و کمی اسیدی باشد که در شهرستان رعایت این نکات وکشت اصولی این محصول از موارد حائز اهمیت است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.