رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به نوسان قیمت گوشت قرمز و افزایش مصرف مرغ، حداکثر نیاز مرغ ماهانه کشور ۲۵۰ هزار تن است.

مهدی یوسف خانی گفت: با توجه به نوسان قیمت گوشت قرمز، بخشی از سرانه مصرف به سمت مرغ سوق داده شده  است که براین اساس حداکثر نیاز ماهانه مرغ گرم ۲۵۰ هزارتن خواهد بود.

به گفته او، برای تولید ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ، جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه ای کافی است، اما سیاست وزارت جهاد جوجه ریزی ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه است که براین اساس بیش از ۳۰۰ هزارتن گوشت مرغ تولید می شود.

یوسف خانی ادامه داد: همه ساله در برج ۱۱ کاهش عرضه مرغ داشتیم، درحالیکه از ابتدای بهمن تاکنون مشکل خاصی نداشتیم و طبق جوجه ریزی های صورت گرفته از اواخر ماه با عرضه فراوان مرغ روبرو خواهیم بود.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به شرایط بازار، نیازی به عرضه مرغ منجمد نداریم، اما توزیع آن جلوی التهابات بازار را می گیرد.

او درباره آینده بازار مرغ گفت: با توجه به شرایط بازار پیش بینی می شود که تغییر خاصی در قیمت نداشته باشیم.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار