اوچا:

بخش اندکی از بودجه کمک به افغانستان تامین شده است

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) درباره کمک های بشر دوستانه در افغانستان گزارشی منتشر کرد.

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) با نشر گزارشی گفته است که در ۲۰۲۴ تنها ۸۷ میلیون دالر از بودجه ۳.۰۶ میلیاردی این اداره برای طرح رفع نیازهای بشردوستانه در افغانستان دریافت شده که ادامه بسیاری از برنامه‌ها را با خطر مواجه می‌کند.

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) با اشاره به اینکه جامعه جهانی برای سال جاری میلادی بودجۀ اندکی را برای ادامه برنامه‌ها امدادرسانی در افغانستان فراهم کرده است، گفت کمبود بودجه تداوم اکثر برنامه‌ها را با خطر تعلیق مواجه کرده است.

اوچا امروز یکشنبه سوم مارچ (۱۳ حوت) با نشر گزارشی گفته است که برای تداوم برنامه‌های بشردوستانه در افغانستان طی سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از سه میلیارد دلار فراخوان داده شد، اما تا اکنون بخش اندک آن تامین شده است.

این اداره ملل متحد گفته است: "در سال ۲۰۲۳، شرکای بشری در افغانستان حداقل به ۳۲.۱ میلیون نفر به نحوی کمک ارایه کردند. اما در ۲۰۲۴ تنها ۸۷ میلیون دلار از بودجه ۳.۰۶ میلیاردی برای طرح رفع نیازهای بشردوستانه دریافت شده که ادامه بسیاری از برنامه‌ها را با خطر مواجه کرده است."

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد گفته است که سال گذشته به دلیل کاهش بودجه، این سازمان مجبور شد تا کمک‌های غذایی به ۱۸ میلیون افغان را متوقف کند.

اوچا در این گزارش گفته است که از جنوری تا دسمبر ۲۰۲۳، ارایه‌دهندگان کمک‌های بشری به ۲۶.۳ میلیون افغان غذا و بدیل معیشت و به ۱۶.۵ میلیون نفر خدمات صحی ارایه کرده اند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در مجموع ۳۲.۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ کمک دریافت کردند و ۲۷.۶ میلیون نفر به طور مستقیم از آن بهره بردند. این سازمان برای برنامه‌هایش به شمول ۸۵۰ میلیون دالر از بودجه سال ۲۰۲۲، در ۲۰۲۳ مبلغ ۱.۴۷ میلیارد دالر هزینه کرده است.

بر اساس طرح کمک‌های بشری ملل متحد در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از نصف جمعیت افغانستان به نحوی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

سازمان ملل متحد تاکید کرده است که از جمله تمام نیازمندان ۱۷.۳ میلیون نفر از آسیب پذیرترین افراد، به شمول کسانی که معلولیت دارند، تحت پوشش ماموریت کمک‌رسانی قرار می‌گیرند. 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.