گلایه کشاورزان قزوینی از تاخیر در اختصاص آب

کشاورزان قزوین، نسبت به کم شدن حقآبه از کانال آب کشاورزی، انتقاد دارند.

کشاورزان معتقدند سال گذشته حقآبه قزوین از سد طالقان، به کمتر از یک سوم کاهش یافت و خسارات فراوانی به مزارع و باغات وارد کرد.

کشاورزان می‌گویند: امسال هم رهاسازی اب از سد طالقان با تاخیر اتفاق افتاد که این مسئله مزارع گندم، جو، کلزا را دچار خسارت کرده است. در سال‌های گذشته معمولا دهم فروردین آب در کانال مادر قزوین جاری می‌شد که امسال با یک هفته تاخیر اب کانال رهاسازی شد.

ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: باتوجه به اینکه سد طالقان منبع تامین کننده آب شرب استان تهران و البرز و آب کشاورزی استان قزوین است در مهرماه هر سال بر اساس حجم باقیمانده سد و پیش بینی بارش‌ها برنامه ریزی می‌شود. در سال گذشته این اتفاق افتاد و بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی علیرغم هشدار‌های هواشناسی احتیاط کردیم و درصدی به عنوان آب برای کشت به کشاورزان اعلام شد.

ستوده افزود: باتوجه به تخصیص سد طالقان ما طبق آمار سنوات گذشته معمولا در سال‌های نرمال بارش بیشتر بوده و استان قزوین سهم بیشتری برده است. در تمام سد‌های کشور و دنیا وقتی یک سد منبع تامین آب کشاورزی است اولویت معمولا برای آب شرب قرار داده می‌شود.

ستوده بیان کرد: ۱۵۰ میلیون مترمکعب از سد طالقان سهم استان قزوین است که ۶۰ میلیون مترمکعب آن مربوط به بخش آشامیدنی است. در چهارمین سال خشک در کشور قرار داریم که ۳۰ درصد بارش‌ها کاهش داشته است. سال قبل ۹۰ میلیون مترمکعب بجای ۶۰ میلیون مترمکعب وارد شده است. ۶۰ میلیون مترمکعب هم برای کل سال در نظر گرفته شده است.
عطایی گفت: امسال هم قرار بود که ۱۵ فروردین آب رهاسازی شود که با چند روز تاخیر اتفاق افتاد، اما باید تناسب‌ها رعایت شود.

ستوده گفت: هر ۵ سال یکبار در سطح ملی، منابع و مصارف استان‌ها آماربرداری می‌شود و بر اساس آخرین آمار منابع آبی استان قزوین دو میلیارد مترمکعب است که یک و نیم میلیون مترمکعب در بخش آب زیرزمینی و نیم میلیون مترمکعب در بخش آب‌های سطحی است. در بخش مصارف ۲۷ درصد در بخش آب زیرزمین و ۷۳ درصد در بخش آب سطحی استفاده می‌شود. کشور ما کم آب است و باید خودمان را با آن سازگار کنیم.

و ی افزود: در استان ۵۰۰ حلقه چاه داریم که بر اساس آنها میزان آب‌های زیرزمینی برآورد می‌شود. سه میلیارد مترمکعب آب در آبخوان از دست داده ایم.

عطایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم گفت: باتوجه به اینکه عمده کشت استان آبی است آب سهم عمده‌ای دارد. قریب به ۶۲ هزار هکتار از اراضی استان تحت شبکه آبیاری قرار می‌گیرد و تامین آب برای آن حیاتی است. سهم ۴۶۰ میلیون مترمکعبی از سد طالقان برای استان قزوین در نظر گرفته شده است.

عطایی افزود: تخصیص دوگانه آب سد طالقان فرصت‌ها و تهدید‌های خود را دارد. طبق الگوی کشت ۳۰ هزار هکتار مربوط به کشت پاییزه است که نیاز به آب دارد، اما فقط ده میلیون مترمکعب به آن اختصاص یافت. در غرب شبکه مشکل جدی است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار