بیانیه جامعه صنفی تهیه‌کنندگان علیه برخی سینماداران

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان علیه برخی سینمادارانی که بیشتر از قدرالسهم توافقی، عایدی دارند، بیانیه‌ای صادر کرد.

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان در بیانیه‌ای، نسبت به آنچه سهم‌خواهی بیشتر برخی سینماداران عنوان شده، اعتراض کرد.

در این بیانیه آمده است: یکی از مهمترین مولفه‌های یک سینمای پویا، معدل سالیانه اکران عمومی از حیث تنوع ژانر، توزیع عادلانه منابع، گردش اقتصادی و تعداد مخاطب به شمار می‌رود که بحمداﷲ به حسن تدبیر و وقوف یک نگاه کلان نگر، سال گذشته را می‌توان سالی موفق در اکران عمومی قلمداد کنیم. واضح و مبرهن است که یکی از عوامل مهم در دستیابی به این نتایج قابل اعتنا را می‌توان حسن همکاری و درک صحیح از شرایط و مقتضیات روز سینما در یک گذار تعاملی فی مابین ارکان اصلی اکران یعنی تهیه کنندگان و سینماداران و حمایت سازمان سینمایی تعریف کرد.

در ادامه این بیانیه چنین ذکر شده است: چرا که رونق اکران، ضامن چرخه مستمر تولید است و پایداری امنیت شغلی یکی از دستاورد‌های این فرایند به شمار خواهد رفت؛ پس لاجرم حفظ و صیانت از حقوق منتفعین بلاواسطه از اکران (تهیه کنندگان و سینماداران) از مهمترین تکالیف ذاتی تمامی دستندرکاران سینما، نهاد‌های صنفی و در یک کلام متولیان سینمای ایران خواهد بود.

این بیانیه می‌افزاید: در همین راستا و به جهت رفع برخی شبهات، اختلافات و رویه‌های غلط در نحوه تقسیم فروش هر فیلم لازم است تاکید نماییم، آنچه تهیه کننده یا مالکان فیلم از فروش هر فیلم به عنوان قدرالسهم، عایدی خواهند داشت ۵۰ درصد جمع کل فروش فیلم بوده و کسر هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوان اعم از: حق الطب، انعام و ... فاقد وجاهت قانونی و عرفی بوده و به قطع موجب تضییع حقوق مالکان فیلم می‌گردد.

انجمن صنفی تهیه کنندگان در ادامه این بیانیه آورده است: در خصوص مساله مالیات بر ارزش افزوده نیز ضروری است به جهت تنویر افکار همکاران تهیه کننده و سینمادار و ایضا اصلاح رویه غیرقانونی فعلی تاکید موکد نماییم که صرف نظر از اینکه سهم مالیاتی مذکور مطابق قانون باید از خریدار اخذ گردد، با اینحال در صورت عدم دریافت از خریدار بلیط، می‌بایست بالمناصفه (به میزان مساوی) از محل فروش فیلم بین تهیه کننده و سینمادار تقسیم و سپس کسر گردد؛ لذا انتظار می‌رود تمامی دست‌اندرکاران فرایند اکران ضمن توجه به حق الناس و حقوق اشخاص با تغییر فرایند غلط فعلی، چنین اقدام و استیفاچ ناروایی را متوقف کرده و خاتمه دهند.

در پایان این بیانیه آمده است: امیدواریم با حمایت آحاد تهیه کنندگان و سینماداران و همچنین همیت و انسجام صنفی در سینمای ایران، بتوانیم در جهت برقراری عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق تمامی همکاران، گام‌های موثر و جدی تری برداریم.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار