ایران غنی‌ترین بانک ژن ذخایر ژنتیک گندم را دارد

معاون وزیر جهاد گفت: ایران با بیش از ۱۸ هزار نمونه غنی‌ترین بانک ژن ذخایر ژنتیگی گندم در دنیا را در اختیار دارد.

سیدمجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد در نشست خبری پنجاهمین سال تاسیس سازمان تحقیقات و برنامه‌های راهبردی سال ۱۴۰۳ گفت: پیش از وزارت کشاورزی یعنی ۱۰۵ سال قبل مؤسسه تحقیقات علوم شیلات در ایران تأسیس شده بود که این امر نشان می دهد که تحقیقات و پژوهش در حوزه کشاورزی در کشور عمر طولانی دارد.

به گفته او، در حال حاضر ۵۰ محصول مهم زراعی و ۲۵ محصول باغی در حال مطالعات برای ارتقا و زراعی شدن است. همچنین ۴۶ مزرعه نوآور در کشور فعالیت دارند که قرار است این آمار به ۱۵۰ عدد برسد.

خیام نکویی ادامه داد: ۹۸.۵ درصد کل بذور گیاهی کشور در سازمان تات با مشارکت بخش خصوصی تولید می‌شود که براین اساس از خروج ۲ میلیارد دلار ارز جلوگیری می شود.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه سالانه ۲۰ درصد ارز برای واردات کالاهای اساسی از کشور خارج می شود، افزود: بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد گفت: بانک ژن ملی با بیش از ۷۵ گیاهان زراعی در موسسه تهیه و اصلاح بذر نهال استان البرز نقش مهمی در ۵۰ سالگی سازمان تحقیقات دارد به طوریکه مجموع تولید محصولات کشاورزی در ابتدای انقلاب ۲۵ میلیون تن بود که اکنون به ۱۳۰ میلیون تن رسیده است، درحالیکه سطح زیرکشت طی سال های بعد از انقلاب ۴۰ درصد افزایش یافته، اما عملکرد رشد ۴۰۰ درصدی داشته است.

او ضریب کنونی خودکفایی محصولات راهبردی را ۸۰ درصد اعلام کرد و افزود:کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی برای کشاورز باید صرفه اقتصادی داشته باشد، لذا اگر خواهان خودکفایی هستیم، باید محصولات از لحاظ اقتصادی قابل رقابت باشد که با این وجود نیاز است برخی اوقات در سیاست گذاری ها تجدید نظر کرد.

ایران رتبه سیزدهم تولید گندم در دنیا را دارد

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه ایران رتبه سیزدهم تولید گندم در دنیا را دارد، گفت: در برنامه هفتم در خصوص محصولات راهبردی به خودکفایی ۹۰ درصد خواهیم رسید.

او ادامه داد: در سال ۵۷ متوسط عملکرد گندم در هر هکتار ۱۷۰۰ کیلو بود، اما اکنون متوسط برداشت ۴ تن و ۳۰۰ کیلوست. هرچند رکورد حدود ۱۵ تن در هکتار هم داشتیم که اگر تنها یک تن افزایش عملکرد در هکتار داشته باشیم به صادرکننده تبدیل خواهیم شد.

خیام نکویی با بیان اینکه متوسط عملکرد برداشت گندم کشور ما از دنیا کمتر نیست، افزود: ما معتقدیم که متوسط عملکرد در هکتار قابل قبول نیست چراکه با ورود فناوری و دانش می توان آن را به ۶ تن در هکتار افزایش داد.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: ایران با بیش از ۱۸ هزارنمونه غنی‌ترین بانک ژن ذخایر ژنتیکی گندم در دنیا را در اختیار دارد. اهمیت این عدد در شرایط فعلی بین المللی بیشتر مشخص می‌شود.

سال گذشته در ۱۴۰ هکتار کشت برنج بدون استفاده از سم صورت گرفت

خیام نکویی با اشاره به کشت برنج بدون استفاده از سم گفت: ۲ سال پیش کشت برنج بدون استفاده از سم در راستای ارتقای سلامت مردم را آغاز کردیم که کشاورزان در سال نخست به سبب کاهش عملکرد در هکتار استقبال نکردند، از این رو در مزرعه ۱۰ هکتاری سازمان تات در استان مازندران این طرح را عملیاتی کردیم و کشاورزان را در جریان کار قرار دادیم.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: سال گذشته با ۴۶ کشاورز قرارداد کشت برنج بدون استفاده از سم را منعقد کردیم که در صورت کاهش عملکرد خسارت آنها داده می شود، از این رو کشت برنج بدون استفاده از سم را سال گذشته در ۱۴۰ هکتار انجام دادیم و کشاورزان دیدند که عملکرد آنها تفاوتی نداشت.

خیام نکویی گفت: امسال با یکی از فروشگاه های زنجیره ای تفاهم نامه ای منعقد کردیم که در صورت تولید برنج بدون استفاده از سم، محصول آنها را پیش خرید کنند. براین اساس قرار است ۵ هزارهکتار سطح زیرکشت برنج بدون استفاده از سم داشته باشیم.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار