مجلس تصویب کرد؛

ضبط کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه به نفع دولت

نمایندگان مجلس تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده هفت این طرح را تصویب کردند.

براین اساس یک ماده به شرح زیر که عنوان ماده ۱۸ مکرر سه به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر سه – کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات این موضوع و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود. ۲۰ درصد ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیرو‌های عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار