پرداخت جریمه ۱۰ برابری ارزش تخلف به دلیل گران فروشی

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه گفت : بعد از بررسی سه پرونده گرانفروشی، به لحاظ محرز شدن و نوع جرم، محکوم به پرداخت جریمه ۱۰ برابری ارزش تخلف صورت گرفته شدند.

قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه در خصوص حکم صادرشده برای پرونده اول، گفت : پرونده اول متعلق به تقلب کابینت کار به ارزش ۲۹۰ میلیون ریال در شعبه پنجم تعزیرات حکومتی کرمانشاه بود که شعبه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متصدی واحد صنفی را علاوه بر پرداخت خسارت شاکی، مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰ برابر ارزش، محکوم کرد.

وی افزود: در این پرونده بازرسان سازمان صمت تخلف را کشف و گزارش را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه به رسیدگی پرونده گران‌فروشی سرامیک به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال در تعزیرات حکومتی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: شعبه چهارم تعزیرات حکومتی کرمانشاه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متصدی فروشگاه را علاوه بر پرداخت شکی، مبلغ یک میلیارد ریال معادل ۱۰ برابر ارزش محکوم کرد.

وی ادامه داد: در این پرونده بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت تخلف را کشف و گزارش را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند .

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.