تولد سومین کره ماده از جمعیت گورخر‌های تک سم علف‌خوار در پارک ملی کویر گرمسار در بهار ۱۴۰۳ جمعیت این گونه ارزشمند را به ۳۸ راس رساند. با تولد ۱۲ راس دیگر کد انقراض در این منطقه شکسته می‌شود.

گورخر ایرانی زیرگونه‌ای از گورخر آسیایی است که به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد، گورخر آسیایی در گذشته جمعیت فراوانی در خاورمیانه، آسیای میانه و چین داشت، اما اکنون نسل آن در اغلب مناطق منقرض شده است.

پارک ملی کویر در شهرستان گرمسار واقع در غرب استان سمنان، یکی از زیستگاه‌های مهم گورخر ایرانی در کشور است که آخرین گزارش‌ها از مشاهده این گونه در پارک ملی کویر، مربوط به اوایل دهه ۱۳۶۰ بود، اما در نوزدهم مهر سال ۱۳۹۷ از پارک ملی توران در شاهرود ۱۰ راس گورخر به پارک ملی کویر مرکزی در گرمسار با هدف معرفی مجدد گونه به زیستگاه قبلی منتقل شد که فقط انتقال پنج راس موفقیت‌آمیز بود.

بعد از آن چهار راس گورخر از سایت تکثیر گوراب استان یزد به پارک ملی کویر استان سمنان در پاییز سال ۱۳۹۷ با هدف معرفی مجدد این گونه به منطقه منتقل شد و اکنون جمعیت این گونه ارزشمند به ۳۸ راس رسیده که از این تعداد حدود ۱۳ راس نابالغ و بقیه بالغ هستند.

این جمعیت زایا نشان دهنده سازگاری گورخر ایرانی با محیط و نویدبخش شکسته‌شدن کد انقراض این گونه ارزشمند و رسیدن به جمعیت پایدار ۵۰ راسی است.

بهار ۱۴۰۳ و امید‌ها به شکسته‌شدن کد انقراض گورخر‌ها

به گفته متخصصان اواسط فصل بهار موسم زایش گورخر‌ها آغاز می‌شود و هم اکنون در پارک ملی کویر زایش‌ها در موقع مناسب آغاز شد و می‌تواند نویدبخش شکسته شدن کد انقراض این گونه ارزشمند باشد.

گورخر‌ها دارای قابلیت تکثیر ضعیف هستند و به طور معمول از هر سه کره این گونه، یک کره باقی می‌ماند. احتمال بقای کره گورخر نر ضعیف است؛ چرا که گورخر نر، کره نر را نمی‌پذیرد و می‌کُشد، همین عامل موجب کاهش جمعیت گورخر‌ها می‌شود. طولانی بودن دوره بارداری و فقدان دوقلوزایی از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت گورخر‌های ایران است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار