جلسه کارگروه امور پناهندگان و مجازین استان اصفهان ویژه توقیف خودرو و متخلفین برگزار شد.

یکصدو هفتاد و سومین جلسه کارگروه امور پناهندگان و مجازین استان اصفهان ویژه توقیف خودرو و متخلفین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان جلسه کارگروه امور پناهندگان و مجازین استان اصفهان ویژه توقیف خودرو و متخلفین در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان برگزار گردید.

در این جلسه مهدی معینی رئیس جلسه و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان برگزار گردید تعدادی از پرونده های اتباع و مهاجرین خارجی متخلف استان بررسی گردید.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار