سفیران دو کشور ایران و پاکستان درباره تحولات افغانستان دیدار و گفتگو کردند.

سفیران دو کشور ایران و پاکستان گسترش روابط طالبان با کشورهای منطقه را در تأمین صلح و ثبات، مهم خواندند.

آن ها امنیت افغانستان را در گرو امنیت منطقه دانستند و تأکید کردند حکومت سرپرست نباید اجازه دخالت کشورهای استعمارگر در امور افغانستان را بدهد.

سفیر ایران گفت آمریکا به دنبال دخالت در امور افغانستان است و پاکستان نباید این موقعیت را برای آمریکا فراهم کند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.