وزیر امور خارجه روسیه گفت سازمان پیمان امنیت جمعی کمک به مقامات افغانستان را مهم می داند.

وزیر امور خارجه روسیه در نشست شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی گفت: در چارچوب مبارزه با تروریسم، پروژه تقویت مرز بین افغانستان و تاجیکستان تصویب شد.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: نظر غالب در سازمان پیمان امنیت جمعی این است که لازم است گفت وگوی اساسی تر با مقامات افغانستان در مورد مسائل مبارزه با تروریسم برقرار شود.

لاوروف افزود من به تهدیداتی اشاره کردم که از قلمرو افغانستان سرچشمه خواهد گرفت و واحدهای نسبتاً آماده جنگی داعش، القاعده و ساختارهای وابسته در آنجا باقی خواهند ماند. 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.