رویدادهای مسابقه تیم های کالیاری و جنوا در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته8) ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
کالیاری
۲ ۳
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر کالیاری
استادیوم سنت الیا
جنوا
(شروع بازی)