رویدادهای مسابقه تیم های جنوا و آ اس رم در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته14) ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
جنوا
۱ ۱
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر جنوا
استادیوم لوئیجی فراری
آ اس رم
(شروع بازی)