رویدادهای مسابقه تیم های کالیاری و سمپدوریا در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته16) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
کالیاری
۲ ۲
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر کالیاری
استادیوم سنت الیا
سمپدوریا
(شروع بازی)