رویدادهای مسابقه تیم های اسپال و هلاس ورونا در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته16) ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
اسپال
۲ ۲
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر فرارا
استادیوم پائولو ماتزا
هلاس ورونا
(شروع بازی)