رویدادهای مسابقه تیم های اینترمیلان و آ اس رم در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته21) ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
اینترمیلان
۱ ۱
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر میلان
استادیوم جوزپه مه آتزا
آ اس رم
(شروع بازی)