رویدادهای مسابقه تیم های اسپال و اینترمیلان در قالب رقابت های سری آ ایتالیا
سری آ ایتالیا (هفته22) ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
اسپال
۱ ۱
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور ایتالیا شهر فرارا
استادیوم پائولو ماتزا
اینترمیلان
(شروع بازی)