مشخصات استادیوم
نام استادیوم: سنت مری
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: ساوت همپتون
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: