مشخصات استادیوم
نام استادیوم: فالمر
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: برایتون و هاو
گنجایش: ۰ نفر
توضیحات: