مشخصات استادیوم
نام استادیوم: سن مامس
قاره: اروپا
کشور: اسپانیا
شهر: بیلبائو
گنجایش: ۵۳۲۸۹ نفر