مشخصات تیم
نام تیم: اتریش
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: اتریش
شهر: ویَن
استادیوم اختصاصی: وین
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۵