مشخصات تیم
نام تیم: اسپانیا
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: اسپانیا
شهر: مادرید
استادیوم اختصاصی: مادرید
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۵