مشخصات تیم
نام تیم: ایتالیا
نوع تیم: ملی
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: رم
استادیوم اختصاصی: رم
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۵