مشخصات تیم
نام تیم: المپیک مارسی
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: مارسی
استادیوم اختصاصی: ولودروم
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۶ سال ۱۳۹۵