مشخصات تیم
نام تیم: سوریه
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: سوریه
شهر: دمشق
استادیوم اختصاصی: دمشق
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷