مشخصات تیم
نام تیم: تونس
نوع تیم: ملی
قاره: آفریقا
کشور: تونس
شهر: تونس
استادیوم اختصاصی: ال منزا
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷