مشخصات تیم
نام تیم: ایران
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: تهران
استادیوم اختصاصی: ورزشگاه آزادی
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷