مشخصات تیم
نام تیم: ساوت همپتون
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: انگلستان
شهر: ساوت همپتون
استادیوم اختصاصی: سنت مری
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸