مشخصات تیم
نام تیم: بوردو
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: بوردو
استادیوم اختصاصی: چابان دلماس
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸