مشخصات تیم
نام تیم: دیژون
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: دیژون
استادیوم اختصاصی: استاد گاستون گراد
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸