مشخصات تیم
نام تیم: متز
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: متز
استادیوم اختصاصی: متز
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸